EU:s roll i jämställdhetsarbetet


Jämställdhet mellan kvinnor och män är en av EU:s grundläggande värderingar, en mänsklig rättighet och en central princip i den europeiska pelaren för sociala rättigheter. EU är världsledande på jämlikhetsområdet. När världens länder rangordnas vad gäller jämställdhet är 14 av de 20 högst rankade länderna EU-medlemsstater. Ändå finns det bestående ojämlikheter och strukturella problem som kräver att vi fortsätter arbetet för ökad jämställdhet.

I detta webbinarium kommer vi att diskutera jämställdhetsarbetet i EU och i Sverige med utgångspunkt från den Jämställdhetsstrategi som EU kommissionen har tagit fram för 2020-2025.

Paneldeltagare: Karin Strandås (mp), statssekreterare hos jämställdhets- och bostadsminister Märta Stenevi Salla Saastamoinen, generaldirektör för EU-kommissionen generaldirektorat för rättsliga frågor och konsumentfrågor, DG JUST, med ansvar för jämställdhetsstrategin Oscar Wåglund Söderström, internationell chef på TCO Joa Bergold, utredare välfärds- och jämställhetspolitik, LO Stina Hamberg, chef samhällspolitik och kommunikation, DIK, Saco Samtalet modereras av Willy Silberstein.

När: 24 februari 2021 14:00 - 24 februari 2021 15:00

Var: / Digital

Arrangör: EU-kommissionen i Sverige