Antirasism i praktiken


Teskedsorden välkomnar civilsamhällesanställda till vårens nätverksträffar! Teskedsordens projekt Bredda Branschen strävar efter att belysa och driva frågan om hur vi gemensamt kan skapa ett civilsamhälle med arbetsplatser som är mer jämlika och rättvisa. Dessa två träffar är för alla anställda inom civilsamhället. Vi uppmanar även ledningspersonal att närvara vid det första tillfället (24/3)

24 mars 10.00-12.00 🟠 Vithet och civilsamhället med Bilan Osman Vad är rasism? Hur påverkar idén om ras oss i vardagen? Vad är vithet i relation till ras? Att vara antirasist - vad innebär det och vad kräver det av oss? Föreläsaren och skribenten Bilan Osman delar med sig av kunskaper kring normer, rasism och jämlikhet.

28e april 09.30-12.00

🟠 Minoritetsstress med leg.psykolog Hanna Wallensteen samt alliering med Mona Nechma och Isatou Svenungsson Hanna guidar oss igenom vad minoritetsstress är, vem som kan drabbas och hur. Hon pratar även om vilka negativa konsekvenser minoritetsstress kan ge och vad kan vi som kollegor, chefer och medmänniskor i allmänhet kan göra för att minska dessa. Mona Nechma (LSU) och Isatou Svenungsson (Teskedsorden) håller workshop i alliering och främjandet av en antirasistisk arbetsmiljö i det civila samhället.

Nätverksträffarna genomförs digitalt och i samarbete med ABF. Fler tillfällen för nätverksträffar för civilsamhällesanställda går att hitta via vår hemsida eller vår Facebook-sida.

Anmälan: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=v-BHRSJ3qEm62jgR2-UFua8kkWaayHFIjZVQ1g1dtO5URVlGSUlDQTRJMlAxQjdXNk5FTUFSWDRKWC4u&fbclid=IwAR076wxBx8wDws5RXwS6oZqvZukr3LHr31hgscrztPCMFQ0jQfYeVOGG3GE

OBS! Anmäl dig via ovan länk då det inte räcker att klicka i "delta" i eventet på FB.

Detta event uppdateras löpande med mer information. Projektet Bredda Branschen finansieras av MUCF. Läs mer om projektet här: www.teskedsorden.se/bredda-branschen/ Vill du komma i kontakt med oss? Maila på breddabranschen@teskedsorden.se

När: 24 februari 2021 10:00 - 24 februari 2021 12:00

Var: / Digital

Arrangör: Teskedsorden