Om rätten till bostad och papperslösas boendesituation


ONLINE-SEMINARIUM 23/2 Om rätten till bostad och papperslösas boendesituation.

Matti Wirehag diskuterar sin pågående avhandling, Managing the homeless - the organization of housing services for the homeless in Sweden. Avhandlingen tar avstamp i frågor kring vem som har rätt till boendeinsatser via socialtjänsten och hur arbetet med boendeinsatser för bostadslösa är organiserat runt om i svenska kommuner. Diskussionen kommer även att fördjupa sig i frågan om papperslösas boendesituation, och deras rätt till insatser via socialtjänsten.

Matti Wirehag är doktorand på Institutionen för socialt arbete, Göteborgs Universitet.

23 februari 19.00 - 20.00 Klicka här för att delta i seminariet på Google Meet https://meet.google.com/dta-vahx-eyn

När: 23 februari 2021 19:00 - 23 februari 2021 20:00

Var: / Digital

Arrangör: Rosengrenska stiftelsen