Jämställdhet & politik för arbetarrörelsen


Har du ännu inte ansökt till kursen "Jämställdhet & Politik", ett samarbete mellan Viskadalen och Tankesmedjan Tiden? Sista ansökningsdag är den 23 februari – passa på att ansök idag! Mer information om kursen och hur du ansöker: https://xn--a-folkhgskolorna-swb.se/kurs/jamstalldhet-politik/?fbclid=IwAR2FrYv7xhKiRneiRDKWvM4z9_Tolhrh6vg-zUhmvk4dycq93CsTS52AymQ

Jämställdhet är en förutsättning för jämlikhet och en grundbult i demokratibegreppet. Det är även en grundförutsättning för trygghet, också i ordets vida bemärkelse. Trygghet på arbetsmarknaden, på offentliga platser, i debatten, i sjukvården och när det gäller den personliga ekonomin i livets olika skeenden.

Att skapa ett jämställt samhälle förutsätter en gemensam baskunskap och problembild. Det förutsätter en politisk målmedvetenhet och vilja att belysa olika politikområden ur ett jämställdhetsperspektiv och det förutsätter framför allt en förmåga att driva verkningsfull jämställdhetspolitik på alla plan i samhället.

När: 23 februari 2021 00:00 - 23 februari 2021 23:59

Var: / Digital

Arrangör: Arbetarrörelsens Folkhögskola i Viskadalen