Skriv under FN-förbudet mot kärnvapen!


Det är dags att Sverige skriver under FN:s förbud mot kärnvapen! I samband med att vi motionerar till S partikongress 2021 om kärnvapenförbud arrangerar vi ett webbinarium om frågan.

Medverkande: Linda Borgheden, folkrättsrådgivare på Röda Korset, och Klas Corbelius, förbundsstyrelseledamot med särskilt ansvar för nedrustningsfrågor i Tro och solidaritet

OBS, anmäl dig till info@trosolidaritet.se för att få länk till att medverka på webbinariet!

Sverige var drivande för att FN:s konvention om kärnvapenförbud skulle komma till. Man röstade ja till konventionen under konferensen men har ännu inte vare sig signerat eller ratificerat konventionen. Socialdemokraterna har varit tydliga motståndare till kärnvapen och förespråkare för nedrustning under hela 1900-talet. De tiotusentals socialdemokrater som gått före oss i kampen för en fredligare värld skulle förvänta sig att deras parti fortsätter att gå i bräschen för att skriva under en historiskt unik FN-deklaration om att förbjuda detta destabiliserande och skräckinjagande massförstörelsevapen.

När: 15 februari 2021 18:00 - 15 februari 2021 19:30

Var: / Digital

Arrangör: Socialdemokrater för tro och solidaritet