Skrivstuga med Projekt hbtqi på Wikipedia under Folk & Kultur


Vill du förbättra innehållet på Wikipedia utifrån ett hbtqi-perspektiv? Det finns många sätt du kan bidra på - ge förslag på artiklar, tipsa om bra källor, skapa artiklar, förbättra artiklar med bilder eller göra källhänvisningar. Eller så kanske du bara är nyfiken på hur du kan göra Wikipedia bättre? Haka på digital skrivstuga!

Vi gör skrivstugan som en del av vårt deltagande på Folk och Kultur där du kan kika på ett panelsamtal om projektet. Panelsamtalet finns tillgängligt från och med 10 februari: https://folkochkultur.se/folk-och-kultur-2021/

Förkunskaper: Du behöver inga förkunskaper. Du är välkommen att vara med oavsett om du har ingen eller stor vana av att använda eller redigera i Wikipedia. Skapa gärna ett användarkonto i förväg. Du hittar information om hur du gör: https://sv.wikipedia.org/wiki/Special:Skapa_konto. Surfa gärna in på projektets sida: https://sv.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Projekt_HBTQI Du behöver inte anmäla dig, men berätta gärna för oss att du kommer! Du kan vara med delar eller hela stunden.

Vi har gemensamma riktlinjer för inkluderande möten och som du som deltar i träffen förväntas följa: https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fse.wikimedia.org%2Fwiki%2FRiktlinjer_f%25C3%25B6r_inkluderande_m%25C3%25B6ten%3Ffbclid%3DIwAR0V6dyDRJMVL9a_T6q2QdvIia2NIuHSgIAhP712p3szCfluCTOXL23mwl8&h=AT3fv_ykOqAs8HmwcrK3QkEydDr2aDmxLi3DZMrhCOnymuh87RWE42ZWClEBxfTVFee6dW6mndd9HxnKRODXEFml5DQXU7RQ4xhhEfPrtn54KqgJL9oHDc5u1gy6siXdzKgvmTM&__tn__=q&c[0]=AT2QzjQw7VOZSERWbw6OGggqrWs93jB7yO1tMh6htC4ZAQuAPneZ6kxJ4PMTDoShi3pncSzvje0q8OiKGA-HIDujbw5s-yLFkcBC3OJhsoKOh5WmmrOuCNgOv4b9hw57M4tJWNPddPt20pUWSxtwOEDL

Kom gärna och häng med oss! Malin och Victoria, Biblioteksutveckling Sörmland Charlotta, Sörmlands museum Tore och Axel, Wikimedia Sverige

När: 11 februari 2021 18:00 - 11 februari 2021 19:00

Var: / Digital

Arrangör: Biblioteksutveckling Sörmland, Wikimedia Sverige och Sörmlands museum