OPEN CALL - Skärholmens vårsalong 2021


FOLK i Skärholmen presenterar Skärholmens vårsalong 2021.

Vårsalongen är avsedd att ge möjligheter till lokala konstnärer att ställa ut sina verk i lokalområdet och samtidigt visa att konst också finns utanför tullarna. Den första upplagan har temat ”Konsten att överleva på gränsen”, en mening som kan tolkas på många olika sätt. Skärholmen är den sista stadsdelen på röda linjen som tillhör Stockholms kommun, hur påverkar det oss? Pandemin har minskat vår sociala, kulturella och ekonomiska rörelse på olika sätt, överlevnad kan också vara del av det dagliga livet.

Med temat ”Konsten att överleva på gränsen” eftersträvas en konstnärlig vision kring globala och lokala händelser, samt hur det påverkar oss som konstnärer och vår ort. Tanken är att skapa ett årligt evenemang där lokala konstnärer kan träffas och visa sina verk, samt ge invånarna möjlighet att uppskatta och upptäcka konsten som skapas i vår stadsdel.

Open call till utställningen är öppen för ansökningar från den 17 december 2020 till den 5 februari 2021. I år accepterar vi endast ansökan via mejl.

Vem kan ansöka? Alla konstintresserade över 15 år som är bosatta i Skärholmens stadsdel eller har en särskild koppling till platsen (isåfall ska detta anges) har möjlighet att ansökan till Skärholmens vårsalong 2021. Det gäller alla konstnärer såväl amatörer som etablerade. ALLA konstuttryck accepteras, exempelvis teckning, måleri, grafiska konstformer, skulptur, fotografi, videokonst, performance, keramik och installationer.

Hur går det till? Varje sökande behöver skicka ett mejl till opencall@folkiskarholmen.se med ifylld ansökningsblankett (som finns här i evenemanget) samt bilder på upp till tre verk. Hittar du inte ansökningsblanketten kan du be att få den mejlad till dig. Bilderna skall vara döpta med respektive nummer och konstnärens namn. De inskickade bilderna ska ha en upplösning som fungerar för tryck. Juryn ansvarar för att välja bland de bilderna och avgöra om ett eller flera verk deltar i utställningen. Konstnären ska också bifoga en ifylld ansökningsblankett i mejlet.

Konstverk får inte överstiga måttet 180*180 cm. Summan av höjd och bredd får ej överskrida 360 cm. Skärm för videokonstverk får inte heller överstiga måtten. Performancekonstnärer får arbeta inom ett område av fyra kvadratmeter. Videokonstnärer skickar en kopia av sina verk och performancekonstnärer skickar en inspelning av sitt verk.

Beslutet om antagna deltagare skickas ut 19 februari via mejl. Inlämning av antagna verk kommer att ske mellan 2–4 mars, från kl. 11.00–17.00 i Ateljé SKHLM i Skärholmen Centrum. Konstnären har själv ansvar för transport av verken till och från utställningslokalen. Om tiderna ej passar, ring: 0766538605 eller mejla till organisatören för att stämma en tid.

Samtliga verk skall vara märkta på baksidan med nummer och konstnärens namn. Juryn accepterar ej verk som inte är monterade och redo att hängas. Konstverk med rörlig bild inkluderar inlämning av konstnärens egen monitor för presentation.

Vernissaget äger rum den 12 mars kl. 17.00–20.00 i Ateljé SKHLM i Skärholmen Centrum (bredvid Kjell & Company).

Vårsalongen kan besökas i Skärholmen från och med 12 mars – 18 april. Utställningen stänger den 18 april kl. 18.00. Hämtning av verk sker mellan 22–24 april kl. 10.00–15.00 i Ateljé SKHLM i Skärholmen Centrum. Vänligen respektera dessa datum. Vi reserverar oss för förändringar på grund av restriktioner och rekommendationer kopplade till pandemin.

Att visa dina konstverk i utställningen ger oss tillstånd att publicera bilder på vår hemsida samt i press och sociala medier utan ersättning. Ytterligare information kan komma att efterfrågas för de konstnärer som deltar i utställningen.

Vi ser fram emot era ansökningar!

FOLK i Skärholmen opencall@folkiskarholmen.se

FOLK i Skärholmens konstprogram stöds av Kulturrådet

När: 5 februari 2021 00:00 - 5 februari 2021 23:59

Var: SKHLM / Stockholm

Arrangör: FOLK i Skärholmen