Återupprätta enprocentsmållet i biståndet!


STS tar ställning för att bevara det svenska biståndet! Därför motionerar vi till S partikongress om att värna vad det svenska biståndet används till. Vi arrangerar också ett webbinarium om hur vi kan bevara ett bistånd som bygger fred, jämställdhet och demokrati i världen! Med Anna Sundstrom på Olof Palme International Center och vår ordförande Sara Kukka-Salam OBS, Anmäl dig till info@trosolidaritet.se för att få länk till att delta på webbinariet!


Den svenska socialdemokratin har en stolt historia av internationell solidaritet och demokratibyggande att se tillbaka på. Socialdemokratin är en internationell rörelse och det ska märkas i våra biståndspolitiska ställningstaganden, där vi omvandlar ord till handling.

Målet om att en procent av Sveriges bruttonationalinkomst, BNI ska gå till bistånd är djupt förankrat i partiets värdegrund och identitet. Denna självbild måste nu förankras i den politik vi faktiskt driver. Idag blåser högervindarna över världen. Främlingsfientliga, intoleranta och populistiska krafter vinner mark i den allmänna debatten. Det är nu vår värdegrund sätts på prov.

Frågan om enprocentsmålet i biståndet är en ideologisk fråga där vi kan och bör söka konflikt med de protektionistiska och nationalistiska strömningar som i sin kortsiktighet tror att politiken är ett nollsummespel och solidaritet därför alltid är en utgiftspost. Socialdemokratin måste höja blicken och visa att vi alla tjänar på en lite säkrare, rikare och friare omvärld.

När: 4 februari 2021 18:00 - 4 februari 2021 19:30

Var: / Digital

Arrangör: Socialdemokrater för tro och solidaritet