Dagbok från Brasilien - Fascismen utifrån och inifrån


Välkommen till CEMFOR:s första bolsläpp!

Med utgångspunkt i Patricia Lorenzonis nya bok Dagbok från Brasilien (Glänta, 2020) diskuterar Lorenzoni (CEMFOR) och Marcia Calvacante Shuback fascicmens utbredning och dess motstånd i Brasilien.

Mer info kommer senare.

Obs! Våra seminarier/bokreleaser fortsätter som vanligt, initialt via Zoom men med förhoppning om att kunna ha mixade Zoom- och campusseminarier mot slutet av terminen.

När: 3 februari 2021 03:15 - 3 februari 2021 04:00

Var: / Digital

Arrangör: Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism