DÖTTRARs Årsmöte 2021


𝐊𝐚𝐥𝐥𝐞𝐥𝐬𝐞 𝐭𝐢𝐥𝐥 𝐃𝐎̈𝐓𝐓𝐑𝐀𝐑𝐬 𝐚̊𝐫𝐬𝐦𝐨̈𝐭𝐞 𝟐𝟎𝟐𝟏 DÖTTRAR för internationell solidaritet håller digitalt årsmöte söndagen den 30 januari kl. 14.30 och du är hjärtligt välkommen. Skicka in dina nomineringar, förslag på verksamhet eller andra idéer till oss!

𝐃𝐞𝐚𝐝𝐥𝐢𝐧𝐞𝐬:

𝟐𝟎 𝐣𝐚𝐧𝐮𝐚𝐫𝐢 - Nomineringar till ordförande, styrelse och revisorer skickas till valberedningens sammankallande Andrea Zimmermann: andreazimmermann2013@gmail.com 𝟐𝟎 𝐣𝐚𝐧𝐮𝐚𝐫𝐢 - Nomineringar till valberedning, motioner och stadgeändringar skickas till dottrarsverige@gmail.com 𝟐𝟗 𝐣𝐚𝐧𝐮𝐚𝐫𝐢 - sista dagen för anmälan 𝟐𝟗 𝐣𝐚𝐧𝐮𝐚𝐫𝐢 - förslag till verksamhetsplan skickas till dottrarsverige@gmail.com

Alla är välkomna att anmäla sig till mötet men rösträtt har endast medlemmar. Alla som accepterar föreningens stadgar och förbinder sig att verka för föreningens ändamål kan bli medlemmar i föreningen. Medlem blir du lätt genom att betala årsavgiften som är 100:- (swish 0704482818 märk DÖTTRAR) innan mötets början.

𝐋𝐚 𝐥𝐮𝐜𝐡𝐚 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐢𝐧𝐮𝐚, 𝐒𝐭𝐲𝐫𝐞𝐥𝐬𝐞𝐧 𝐟𝐨̈𝐫 𝐃𝐎̈𝐓𝐓𝐑𝐀𝐑

När: 30 januari 2021 14:30 - 30 januari 2021 17:00

Var: / Digital

Arrangör: Döttrar för Internationell Solidaritet