Yttrandefrihet - var går gränsen?


Koranbränning, antisemitiska manifestationer och yttrandefrihetens gränser

I september ansökte ett antal aktörer om demonstrationstillstånd på olika platser i landet för att bränna Koranen. Detta skapade stor oro i samhället och väckte även en offentlig debatt om yttrandefriheten, hets mot folkgrupp och hädelse.

Senare samma månad i samband med att judar högtidlighöll försoningsdagen, jom kippur, genomförde nazistiska Nordiska motståndsrörelsen antisemitiska manifestationer på flera platser i Sverige, Danmark och Island.

Vilka lärdomar ska man ta med sig från dessa händelser? Hur ökar vi beredskapen för att dylika aktioner inte skapar oro i samhället? Var går gränsen mellan yttrandefrihet och hets mot folkgrupp?

I ett seminarium arrangerat av Islams Ahmadiyya församling i samarbete med ABF Stockholm bjuds politiska företrädare för Stockholm stad och representanter från civilsamhället in för samtal om yttrandefrihetens gränser.

Lokal: Sandlersalen, plan 1 Inledning:

Göran Stanton och Andrea Larsson, Hatbrottsgruppen, Polisregion Stockholm

📣 Panel 1: Politikersamtal Försvara yttrandefriheten och bevara samhällsfreden – hur ska detta bli möjligt?

Medverkande: Jonas Naddebo (C), kultur- och stadsmiljöborgarråd Mariana Duarte (MP), intern gruppledare i Stockholm Stad Madeleine Fridh (Fi), ersättare i Kommunfullmäktige , Feministiskt initiativ Salar Rashid (S), ledamot Kommunfullmäktige Bengt Eliasson (L), riksdagsledamot Hampus Hagman (KD), riksdagsledamot Ole-Jörgen Persson (M), Ordförande Spånga-Tensta stadsdelsnämnd

📣 Panel 2: Civilsamhällesamtal Yttrandefrihet, hädelse och hets mot folkgrupp – var ska man dra gränsen?

Medverkande: Jacob Rudenstrand, Svenska evangeliska alliansen Ulf Gustafsson, Humanisterna Aron Verständig, Judiska församlingen Kashif Virk, Islam Ahmadiyya församling

Sandlersalen Evenemanget kommer att livesändas på ABF Stockholms fb-sida. https://www.facebook.com/abf.stockholm

När: 26 januari 2021 18:00 - 26 januari 2021 19:15

Var: ABF Stockholm / Stockholm

Arrangör: ABF Stockholm och Ahmadiyya Stockholm