Rape—a cheap weapon of war with long-term effects


SWEDISH TRANSLATION BELOW

Women subjected to sexual violence in war and conflict is a phenomenon since ancient times. Sexual violence is used as a way to execute power and humiliate the opponent, but it is also a cheap weapon of war with long-term effects. How can we support women in talking about their experiences regarding sexual violence in conflict-affected areas?

In connection with the Holocaust Memorial Day, we and The Living History Forum invite you to watch this panel discussion about sexual violence and its consequences. The discussion will be live-streamed in English on the Facebook page of Kvinna till Kvinna (@kvinnatillkvinna) January 25th, 17:30 CEST.

Participants:

Carol Rittner, Historian Professor and editor of the book ”Rape: Weapon of War and Genocide” Margot Wallström, former Minister of Foreign Affairs and former Special Envoy to the UN Secretary-General for issues regarding sexual violence in war and conflicts Belma Becirbasic, Senior Programme Officer for Bosnia-Herzegovina at Kvinna till Kvinna Moderator: Petra Tötterman Andorff, Secretary-General at The Kvinna till Kvinna Foundation Photo: Kristian Pohl/Regeringskansliet and Viktor Gårdsäter


Sexuellt våld mot kvinnor i krig och konflikt har förekommit sedan urminnes tider. Det sexuella våldet är ett sätt att utöva makt och förnedra motståndaren, men det är också ett billigt och långtidsverkande vapen. Hur kan vi stötta kvinnor i att prata om sina upplevelser av sexuellt våld i krig och konflikt? I samband med Förintelsens minnesdag bjuder vi och Forum för levande historia in er att titta på detta panelsamtal om sexuellt våld och dess förödande konsekvenser. Panelsamtalet kommer att livesändas på Kvinna till Kvinnas Facebooksida (@kvinnatillkvinna) den 25 januari, kl. 17.30, på engelska.

Deltagare:

Carol Rittner, historiker och redaktör för boken ”Rape: Weapon of War and Genocide” Margot Wallström, före detta utrikesminister och FN:s generalsekreterares första särskilda representant i frågor som rör konfliktrelaterat sexuellt våld Belma Becirbasic, senior programhandläggare för Bosnien-Hercegovina hos Kvinna till Kvinna

Moderator:

Petra Tötterman Andorff, generalsekreterare för Kvinna till Kvinna

När: 25 januari 2021 17:30 - 25 januari 2021 18:30

Var: / Digital

Arrangör: Kvinna till Kvinna