Framtiden för världens barn


Välkommen på webinarium om världens ödesfråga: framtiden för världens barn. FNs medlemsländer har genom Agenda 2030 enats om 17 globala hållbarhetsmål. Många av dem handlar i hög utsträckning om barns rätt till en hållbar framtid. Men finns det egentligen något land som lever upp till kraven? Varmt välkommen att delta i ett kostnadsfritt webinar via Zoom med Stefan Swartling Peterson, tidigare global hälsochef UNICEF, numera professor i global hälsa vid Uppsala universitet. Hör Stefan Swartling Peterson berätta om hur den globala situationen påverkar barn i världen nu och framöver, utifrån en nyligen publicerad rapport i The Lancet.

När: 25 januari 2021 17:15 - 25 januari 2021 18:30

Var: / Digital

Arrangör: Uppsala FN-förening - Uppsala United Nations Association