HBTQIA + separatistisk online samtalsträff


HBTQIA+ separatistisk online träff 24 januari

TAR välkomnar vuxna internationellt adopterade till att mötas online på plattformen Zoom den 24 januari kl 17-19 för att under strukturerade former prata om upplevelsen av att identifiera sig som HBTQIA+ i kontext av adoption.

Mötets syfte är att du som identifierar dig som HBTQIA+ och är adopterad ska kunna spegla dig i och ta del av andras perspektiv, prata om det som känns relevant, skapa ett rum där adoption är centralt på adopterades vilkor.

En behöver vara/bli medlem i TAR för att delta. För mer info om medlemsavgift och hur en blir medlem >> https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=120747946417155&id=105155414643075 Samtalen ska inte likställas med terapi, har en behov professionellt stöd så kan TAR tipsa om psykologer som har erfarenhet och kunskap om adopterades och bruna/svarta personers perspektiv.

För att delta krävs att en fyller i formuläret nedan, sista anmälningsdag är den 21/1, avanmälan görs till Cpicadojackson@gmail.com senast den 22/1. Max antal deltagare är 12 personer.

Länk till mötet skickas ut kvällen den 21/1. Länk till formulär >> https://forms.gle/nkG28foLrAt1de3Y6 Facilitator för dessa möten är Carmen Källén, adopterad från Nicaragua, som gjorde en återresa 2019 och vart aktivt engagerad i adoptionsfrågor sen 2017 och lett samtal i Göteborg sommaren 2020.

När: 24 januari 2021 17:00 - 24 januari 2021 19:00

Var: / Digital

Arrangör: TAR- Transnationellt Adopterades Riksorganisation