Riksdagsseminarium till minnet av Fadime Sahindal


Inbjudan till Riksdagsseminarium till minnet av Fadime Sahindal Tid: 21 januari kl. 13:00-15:30 Plats: Zoomlänken https://us02web.zoom.us/j/89734430375

Anmälan: Anmälan görs senast den 20 januari kl. 12:00 till amineh.kakabaveh@riksdagen.se Tema: Könsstympning och vardagsheder

Vi riksdagsledamöter, i samarbete med Riksdagens tvärpolitiska nätverk mot diskriminering och förtryck i hederns namn, och tillsammans med VHEK m.fl. anordnar den årliga Fadimedagen i Riksdagen genom ett seminarium. Vi kommer ha ett panelsamtal till minnet av Fadime Sahindal om hedersförtryckets olika ansikten och normer. Mycket har gjorts under de senaste två decennierna. Lagar har skärpts och flera andra har tillkommit i kampen mot hedersförtryck och hedersvåld. Men hundratusentals unga flickor utsätts fortfarande dagligen för hedersförtrycket i form av vardagsheder och hedersvåld. Fadime Sahindal mördades av sin far för 19 år sedan för att hon valde sin egen väg till kärleken. Hon kämpade inte bara för sin frihet utan också för ”invandrartjejers lika rättigheter” som hon brukade säga. Med ett enastående mod utmanade hon de politiker som svek ”invandrartjejerna”. Mordet på henne skakade om hela Sverige och sedan dess har regeringar satsat hundratals miljoner kronor varje år på att hjälpa de utsatta ungdomarna vars frihetslängtan krockar med hederskulturers stränga patriarkala och religiösa normer. Trots alla välmenande insatser visar olika undersökningar att hedersförtryck mot ungdomar, barn och särskilt mot unga flickor ökar. Har man då tagit Fadimes önskan om att integrera föräldrar på allvar när vi 20 år senare fortfarande talar om en ”misslyckad integrationspolitik”? Har man gjort krafttag för Fadimes önskan om att berörda etniska organisationer bör ta ansvar för att sluta kultivera hedersnormer i Sverige när vi jämt och ständigt läser om att organisationer och skolor som motarbetar jämställdhet och indoktrinerar i hedersnormer får skattemedel och olika bidragsformer som ”delas ut som konfetti”? Har då Fadimes krav på lika rättigheter blivit en utopi? Det är dags att ställa frågan om vi inte är på fel väg för att nå målet: ett Sverige utan hedersförtryck i form av vardagsheder, könsstympning, moralpoliser, oskuldskontroller, balkongflickor, tvångsäktenskap och försvunna barn till uppfostringsresor? Könsstympning ett av mycket brutalt uttryck för att kontrollera flickors och kvinnors sexualitet. Sedvanan könsstympning förekommer i över 30 länder i flera delar av världen, främst i Afrika, men också i Mellanöstern. I Sverige är könsstympning förbjudet enligt lag sedan 1982, men det är mycket osäkert i vilken utsträckning denna lagstiftning får någon praktisk tillämpning. Enligt tidigare rapporter finns ca. 38 000 könsstympade kvinnor och flickor i Sverige, men väldigt få har ställts inför rätta för brottet. Man kan exempelvis läsa ett reportage av journalisten Jenny Piper där hon skriver följande: - Familjer kommer hit från hela världen och är villiga att betala 150 USD per timme för att deras döttrar ska få sina underliv förstörda… Kliniken ligger i Eastleigh-distriktet i Nairobi och har kunder från Europa – framförallt från Storbritannien, Sverige, Norge och USA, enligt 69-åriga Hirsi som är ansvarig för kliniken. Vi borde utreda och undersöka hur det kommer sig att det lever så många könsstympade flickor och kvinnor i Sverige, men att så ytterligt få fall av könsstympning hamnat i svensk domstol. Många kan ha varit könsstympade innan de kom till Sverige. Andra kan ha blivit könsstympade innan lagen trädde i kraft.

Den 21 januari kl. 13:00 kommer panelen bestå av bl.a. unga kvinnor med egna erfarenheter av könsstympning som diskutera frågorna. Inledning: Amineh Kakabaveh, riksdagsledamot Samtalsledare: Sanna Ryman, chefsredaktör Altinget Medverkande: Två unga flickor berättar sin historia Khadra Seerar Westerberg, sakkunnig och har egna erfarenheter av utsatthet för könsstympning och andra former av hedersförtryck Cecilia Berger, biträdande överläkare, gynekolog, förlossningsläkare, MD, PhD och arbetar på Södersjukhusets Amel-mottagning Nyamko Sabuni, partiledare (L) Åsa Lindhagen, jämställdhetsministern (MP) Annika Strandhäll, jämställdhetstalesperson (S) Avslutning: Désirée Pethrus (KD) Varmt välkomna, På vägnar av riksdagens tvärpolitiska nätverk, riksdagsledamöterna Amineh Kakabaveh och Gulan Avci

När: 21 januari 2021 13:00 - 21 januari 2021 15:30

Var: / Digital

Arrangör: Varken hora eller kuvad