Livestream: Socialism på jiddisch


Samtal mellan historikern Håkan Blomqvist och ekonomhistorikern Ann Ighe kring Håkans nya bok "Socialism på jiddisch" - om den judiska, socialistiska arbetarrrörelsen Bund i Sverige (Carlssons förlag). Fotot är taget vid en Förstamajdemonstration i Stockholm 1946. Mer info kommer. FN endast livestream via Judiska salongens FB-sida.

När: 19 januari 2021 18:00 - 19 januari 2021 20:00

Var: Göteborgs Litteraturhus / Göteborg

Arrangör: Judiska Salongen