Bli konstförmedlare med fokus på samhällsförändring


EXTRA! Ny kurs: Bli konstförmedlare med fokus på samhällsförändring

New course: Become an art mediator with a focus on social change

Under våren kan du delta i ett nytt, spännande EU-projekt i form av en kurs, Konstförmedlare för förändring, på Tensta konsthall. Ansök idag! Sista ansökan 7.2 2021

Syfte: Utbildningen Konstförmedlare för förändring är till för att utbilda förmedlare med särskild inriktning på konst som plattform för mångfald, minoritetsfrågor och samhällsförändring. Kursen erbjuder internationella utbyten, praktiska verktyg och kunskap om olika sätt att delta i och påverka det offentliga samtalet.

Programmet ger dig möjlighet att - lära dig nyckelbegrepp och metoder för konstförmedling, socialt engagerad konst, normkritik och inkludering - tillgodogöra dig praktiska verktyg för jämställd dialog och en fördomsfri och inkluderande kommunikation
- samarbeta med konstnärer i gemensamma projekt och ha kontakt med flera olika parter - vara en del av ett internationellt nätverk av förmedlare och förändringsskapare

Vem kan söka? Vi söker dig som älskar konst och kultur och som brinner för social förändring och minoritetsfrågor. Det är en fördel om du har erfarenheter av något konstnärligt, kulturellt och/eller aktivistiskt sammanhang eller av volontärarbete, men det är inte ett krav. Kunskap i flera språk är också meriterande.

Omfattning: Utbildningen pågår mars-december 2021, två kvällar i veckan, ca 8 timmar totalt per vecka (ca 6 tim gemensam kurs samt extra tid för självständigt arbete). Du som söker bör vara beredd att delta minst 80% av utbildningstiden för att få ett kursintyg.

Kostnad: Deltagandet är gratis.

Mer information och ansökningsformulär hittar du här! http://www.tenstakonsthall.se/... Programmet är en del av EU-projektet Agents of Change: Mediating Minorities (MeM) i samarbete med Cultura-säätiö (Finland), Tallinns stadsmuseum (Estland), Foundation for an Open Society DOTS och LCCA, Center för samtida konst (Lettland). Projektet finansieras av Europeiska unionens Creative Europe-program. New course: Become an Art Mediator with focus on social change. Apply today! (no later than 7.2 2021)

Purpose: The program Art mediators for Change aims to educate mediators with a special focus on art as a platform for diversity, minority issues and social development. The course offers international exchange, useful tools and knowledge about different ways to participate and to influence the public discourse.
The program offers the opportunity to: - Get an insight into key notions and methods within art mediation, socially engaged art, power studies and inclusion - Understand and implement useful tools for leading equal dialogues and an unbiased and inclusive communication - Cooperate with artists in projects together with other external parts - Be a part of an international network for mediators and change makers

Who can apply? We are looking for people who love art and culture and who are passionate for social change and issues concerning minorities. Having experience from the art world or the cultural field as well as activism or volunteering, is viewed as an advantage, but not a must. Knowledge in other languages is meritorious. Scope: The course spans from March to December 2021, twice weekly, ca 8 hours totally per week. (ca 6 hours collectively and some additional hours for individual work). Please note: In order to get a certification, you should be prepared to participate in at least 80% of the course.

Course fee: Participation is free of charge, and all students will be handed with study material and tools for online participation and practical workshops. Travel costs that might occur in conjunction with the summer camp will be covered by the project.

More information and application here: http://www.tenstakonsthall.se/... The program is part of the EU project Agents of Change: Mediating Minorities (MeM) in cooperation with Cultura-säätiö (Finland), The City Museum in Tallinn (Estonia), Foundation for an Open Society DOTS and LCCA, Center for Contemporary Art (Latvia). The project is financed by the Creative Europe-program within the European Union.

När: 19 januari 2021 00:00 - 7 februari 2021 23:59

Var: Tensta konsthall / Stockholm

Arrangör: Tensta konsthall