Ljus för Raoul


17 januari hedrar vi minnet av Raoul Wallenberg, det är det datum 1945 som han senast sågs i frihet. Han hade då räddat livet på tiotusentals människor undan Förintelsen. Raoul togs ifrån oss när han greps av sovjetiska myndigheter, men hans gärning lever för alltid. Genom en ljusmanifestation vill vi visa hur empati kan flytta berg, och hur vi kan välja att påverka samhället i en positiv riktning. Raoul Wallenberg Academy tror inte att hat och polarisering kan övervinnas med mer hat. I stället vill vi svara med värme. Vi kan alla agera – med hopp, medmänskligt ledarskap, värnandet om mänskliga rättigheter och civilkurage. Tillsammans kan vi fortsätta fylla världen med medmänsklighet. Vi välkomnar dig till en digital ljusmanifestation med start den 17 januari klockan 16.00. (Länk till eventet uppdateras inom kort)

Program: 16:00 Inledningstal 16:10 Tal av Michael Wernstedt, styrelseledamot och barnbarn till Nina Lagergren, grundare av Raoul Wallenberg Academy 16:15 Musik av Chris Taylor Programpunkter kan komma att justeras. Tänd ett ljus där du är med och visar din medverkan på sociala medier under hashtagen #ljusförraoul. Låt oss tillsammans sprida Raouls anda och påminna om allas vårt ansvar i att göra världen mer medmänsklig.

När: 17 januari 2021 16:00 - 17 januari 2021 16:30

Var: / Digital

Arrangör: Raoul Wallenberg Academy