Frukostseminarium: Vittnesmål från Förintelsens överlevande 1939-2020


Välkommen till ett digitalt frukostseminarium där vi diskuterar rapporten om hur vittnesmål från Förintelsens överlevande definierats, samlats in och använts under perioden 1939–2020. Du behöver inte anmäla dig för att titta på seminariet, det sänds här och på vår webbplats.

MEDVERKANDE

Malin Thor Tureby är biträdande professor i Historia. Hösten 2019 och våren 2020 var hon förordnad expert inom utredningen om ett museum om Förintelsen (Ku 20019:01). Thor Turebys forskning rör sig inom och i skärningspunkterna mellan forskningsfälten Holocaust studies, kulturarvs- , migrations- och minoritetsstudier.

Kristin Wagrell - Hon är forskare inom områdena kultur och samhälle, Linköpings universitet. Eva Fried - Moderator och samordnare för Internationella relationer, Forum för levande historia. Var kan du titta?

Panelsamtalet sänds live på vår Facebooksida, där du kan ställa frågor till deltagarna, samt på vår hemsida: https://www.levandehistoria.se/.../frukostseminarium...

När: 9 december 2020 09:00 - 9 december 2020 10:30

Var: / Digital

Arrangör: Forum för levande historia