Facklig-politisk vänsterskola


Med start i februari 2020 organiserar Vänsterpartiet en facklig-politisk vänsterskola för dig som är medlem i Vänsterpartiet och fackligt förtroendevald och/eller engagerad på din arbetsplats. Du som deltar i den facklig-politiska vänsterskolan kommer att få insikter i både historia samt i viktiga aktuella facklig-politiska frågor. Du kommer också att få lära dig det senaste inom moderna fackliga organisationsmetoder samt om hur opinionsbildning utifrån ett löntagarperspektiv fungerar. Samtliga träffar kommer att vara på Vänsterpartiet Göteborgs distriktsexpedition på Andra Långgatan 20. Träffarna kommer att vara ungefär två timmar långa och starta klockan 18.00.

📅 26 februari: Hur kom vi dit vi är, och vad gör vi nu? Om betydelsen av vårt fackliga engagemang i ett historiskt perspektiv. På den facklig-politiska vänsterskolans första träff får vi en genomgång av fackföreningsrörelsens historia och dess förhållande till Vänsterpartiet genom åren. Vilka lärdomar finns att hämta från hur vi gjort tidigare, och vad tar vi med oss som är av värde för vårt engagemang idag?

📅 9 september: Den svenska modellens olika delar och utmaningarna som denna står inför idag. Den svenska modellen är en komplex helhet bestående av flera ben: vid sidan om framförhandlande kollektivavtal och fungerande arbetsrättsliga lagar bygger den även på fungerande arbetsmarknadspolitik och sociala försäkringssystem. Hur hänger det ihop, hur fungerar dagens svenska modell, och vilka utmaningar står den inför?

📅 23 september: Folkrörelselinje på arbetsplatsen Hur kan vi arbeta för att stärka sammanhållningen mellan arbetskamraterna och därigenom den fackliga styrkan lokalt?

Hur involverar vi och snackar ihop oss med arbetskamraterna på ett sätt som ger kollektiv styrka? 📅 21 oktober: LAS-utredningen och hotet mot anställningstryggheten Den pågående utredningen om LAS medför stora risker för angrepp på anställningstryggheten. Vad står på spel, vilka förändringar hotar att genom­föras och hur ser vänsterpartiets politik för en starkare arbetsrätt ut?

📅 18 november: Hur bildar vi opinion för löntagarperspektivet? Hur kan vi lokalt bidra till opinionsbildningen via exempelvis fackförbunds­press och sociala medier för att stärka löntagarperspektivet utifrån vart vi själva finns och verkar? Och hur tar vi knepiga diskussioner i fikarummet?

📅 9 december: Vad är alternativet till marknadsutsättningen av den offentli­ga välfärden? Hur fungerar konkurrensutsättningen av välfärden? Vilka förutsättningar skapar modellen New Public Management? Vi får en genomgång av hur da­gens upphandlingssystem fungerar, men också insikt i alternativa modeller.

📅 19 november: Rekryterings- och organiseringsmetoder: Hur bygger vi en starkare fackföreningsrörelse och ett större vänsterparti?

Här får vi ta del av nya erfarenheter av facklig organisering och medlems­rekrytering i de nordiska länderna: Vilka fackliga organiseringsmetoder fungerar? Och hur kan vi omsätta framgångsrika erfarenheter för att stärka det lokala facket? Hur hänger det ihop med byggandet av ett starkare vän­sterparti?

Anmäl dig till goteborg@vansterpartiet.se senast 19 februari. Det kommer att vara möjligt att hoppa in i pågående kurs under årets gång, men vi uppmuntrar alla som vet att de vill delta att anmäla sig redan nu.

När: 9 december 2020 18:00 - 9 december 2020 20:00

Var: Vänsterpartiet Göteborg / Göteborg

Arrangör: Vänsterpartiet Göteborg