Dödsorsak: Kvinna


2019 dödades 16 kvinnor av män de hade eller hade haft en relation med. Hela samhället måste dra i nödbromsen och det krävs kraftfulla satsningar från rättsväsendet, hälso- och sjukvården, socialtjänsten och civilsamhället. Som en del i detta arbete arrangerade Jämställdhetsmyndigheten och Unizon under 2019 två kunskapshöjande heldagskonferenser om mäns dödliga våld mot kvinnor, kallad Dödsorsak:Kvinna. Den 3 december 2020 arrangeras den tredje konferensen med fokus på vilka åtgärder som samhället och politiken måste sätta in.

Konferensen är gratis, digital och kommer att livesändas. Anmälan görs till info@unizon.se.

PROGRAM

08:30 – 08:40 Lena Ag, generaldirektör Jämställdhetsmyndigheten öppnar konferensen. 08:40 – 08:50 Jämställdhetsminister Åsa Lindhagen (MP) om regeringens arbete mot mäns våld mot kvinnor. 08:50 – 09:30 "Kvinnor som mördas" Ulrika Rogland, jurist och kammaråklagare i det uppmärksammade rättsfallet om mordet på Lugnet i Malmö 2012. 09:30 – 10:00 "Statistik över mördade kvinnor" Åsa Lennerö, biträdande enhetschef Brottsförebyggande Rådet (Brå) samt Socialstyrelsens dödsfallsutredningar, Moa Mannheimer och Carina Hällberg, utredare Socialstyrelsen. 10:00 – 10:30 Paus 10:30 – 11:15 "Dödligt våld: Riskfaktorer och preventivt arbete" Gunilla Krantz, professor i folkhälsovetenskap samt forskare vid Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer (VKV). 11:15 – 12:15 ”My father killed my mother and sister” Luke Hart (UK) berättar om livet före och efter att hans pappa sköt ihjäl hans mamma och syster. Föreläsningen hålls på engelska. 13:15 – 13:45 "Vad kan samhället göra?" Panelsamtal med Olivia Wigzell, generaldirektör Socialstyrelsen, Åsa Thulin-Furén, sektionschef avdelningen vård och omsorg på Sveriges kommuner och regioner och Anders Thornberg, rikspolischef. 13:45 – 14:30 "Motivet är kvinnohat" Hanna Olsson, författare, handledare och huvudsekreterare i statens prostitutionsutredning 1977-1980, och Peter Söderström, sociolog, Another Development Foundation. 14:30 – 14:50 Paus 14:50 – 15:30 ”Det finns hopp. Det finns hjälp att få” Unizons förbundsordförande Olga Persson intervjuar ”Josefin”, vars berättelse om hur hon nästan misshandlats till döds av sin före detta pojkvän publicerades i Dagens Nyheter tidigare i år. 15:30 – 15:50 "Vad måste göras för att nå målet om en nollvision för män som mördar kvinnor?" Samtal mellan inrikesminister Mikael Damberg (S) och Unizons förbundsordförande Olga Persson. 15:50 – 16:00 "För ett jämställt samhälle fritt från våld" Slutord av Unizons förbundsordförande Olga Persson

När: 3 december 2020 08:30 - 3 december 2020 16:30

Var: / Digital

Arrangör: Unizon