Våldsprevention 2020: Dåtid, nutid, framtid


När började det förebyggande arbetet för att stoppa mäns våld mot kvinnor i Sverige? Hur ser det förebyggande arbetet ut i nuläget? Vad finns det att göra i framtidens våldsprevention? Välkommen till en digital heldagskonferens med fullspäckat program där forskare, föreläsare och experter delar med sig av sina tankar kring våldsprevention och ger svar på ovanstående frågor. Anmälan: https://www.lansstyrelsen.se/.../2020-09-21...

Medverkande är bland andra: • Alán Alí (ordförande MÄN) • Olga Persson (ordförande Unizon) • Karen Austin (Delegationen mot segregation) • Kajsa Rietz, Novahuset (stöttar unga som utsatts för sexuella övergrepp online och IRL) • Lena Berg (metodutvecklare och samtalsterapeut) och Henrik Westin (psykolog) på MÄN:s samtalsmottagning • Ola Florin (Regeringskansliet) Konferencier för dagen är Mantha Kasagianni, socionom och kurator på Skärholmens ungdomsmottagning. Du som deltagare kommer under dagen att ha möjlighet att diskutera och dela erfarenheter med andra deltagare på konferensens olika digitala plattformar. Konferensen avslutas med ett maraton av visionära brandtal från aktivister, jämställdhetsminister Åsa Lindhagen, MP, och många fler – missa inte det!

Varmt välkomna önskar MÄN och Unizon!

våldsprevention2020

enveckafrifrånvåld #enveckafrifrånvåld2020


Konferensen är en del av En vecka fri från våld som är en återkommande kampanj- och aktivitetsvecka som sätter ljuset på det förbyggande arbetet mot mäns våld mot kvinnor. Konferensen och veckan är ett initiativ skapat av riksorganisationerna Unizon och MÄN. Initiativet stöds av Sveriges Kommuner och Regioner, Jämställdhetsmyndigheten och Länsstyrelserna.

(Eventet har tagits fram inom ramen för MÄN:s EU-finansierade projekt Livscykeln, där Unizon är partnerorganisation. This material was funded by the European Union’s Rights, Equality and Citizenship Programme (2014-2020). The content of this material represents the views of the author only and is his/her sole responsibility. The European Commission does not accept any responsibility for use that may be made of the information it contains.)

När: 27 november 2020 08:30 - 27 november 2020 16:30

Var: / Digital

Arrangör: Unizon och MÄN