Digitalt dialogmöte om kvinnlig könsstympning med berörda grupper


Torsdagen den 26 november bjuder ActionAid Sverige in till ett dialogmöte via Zoom om arbetet mot kvinnlig könsstympning (KKS). Detta är ett arbete som ActionAid bedriver tillsammans med berörda grupper och yrkesverksamma i Sverige. Du som är berörd och/eller intresserad av arbetet är välkommen att ta del och lyssna samt föra dialog om arbetet mot KKS och hur det har påverkats av de rådande omständigheterna kopplat till covid-19.

Mötet är en del av ActionAid Sveriges verksamhet Ett tryggt rum - mot kvinnlig könsstympning. Parallellt med detta arbetar ActionAId även med gruppträffar där deltagarna kan dela med sig av sina erfarenheter samt diskutera och reflektera kring sexuell och reproduktiv hälsa med fokus på könsstympning.

Datum: 26 november 2020 Tid: 9:00-12:00 Plats: Zoom – en digital plattform för möten och föreläsningar.

Vill du medverka på dialogmötet anmäler du dig till: malin.thoerner@actionaid.org så snart som möjligt för att säkra din plats. Du kommer att få en Zoom-länk via email som bekräftelse på din anmälan. Program för dagen:

9:00 ActionAid presenterar och välkomnar. 9:15 Deltagare från Ett tryggt rum berättar hur kvinnlig könsstympning påverkar berörda grupper. 10:00 Yrkesverksamma berättar om sina verksamheter. 11:00 Diskussionsgrupper i breakout rooms där medverkande får utbyta erfarenheter. 11:45 Avslutade ord av ActionAid 12:00 Slut Med reservation för ändringar i programmet.

När: 26 november 2020 09:00 - 26 november 2020 12:00

Var: / Digital

Arrangör: ActionAid Sweden