Defending women's rights during the pandemic


SWEDISH TRANSLATION BELOW

United Nations, European Union and civil society—how do they all work to ensure women's human rights are respected and fulfilled during this international pandemic crisis? Women worldwide are struggling financially and violence against women is on the rise because of lockdowns. Welcome to a panel discussion on covid-19 challenges and the vital work of women human rights defenders across the world!

The discussion will be live-streamed in English on the Facebook page of Kvinna till Kvinna (@kvinnatillkvinna) November 24th, 16:30 CEST.

Participants:

Dijana Stojanovic Djordjevic, Programme Officer for North Macedonia at Kvinna till Kvinna Alice Bah Kuhnke, Member of the European Parliament (MEP) for the Swedish Green Party Åsa Regnér, Assistant Secretary-General and Deputy Executive Director for UN Women Katarina Bergehed, expert in women’s rights and sexual and reproductive rights at Amnesty International Sweden

Moderators:

Olga Fare, volunteer at Kvinna till Kvinna Hedda Fredmark, volunteer at Kvinna till Kvinna The discussion is organised by the volunteers of Kvinna till Kvinna in Stockholm. Photo: Kristian Pohl/Regeringskansliet


Hur arbetar FN, EU och civilsamhället för att säkerställa att kvinnors rättigheter inte nedprioriteras under coronapandemin? Många kvinnor världen över har drabbats av ekonomiska svårigheter och våld mot kvinnor har ökat till följd av restriktioner om att stanna hemma. Välkommen till ett panelsamtal om utmaningar kopplat till covid-19 och det viktiga arbete som kvinnorättsförsvarare uträttar världen över. Panelsamtalet kommer att livesändas på Kvinna till Kvinnas Facebooksida (@kvinnatillkvinna) den 24 november, kl. 16.30, på engelska.

Deltagare:

Dijana Stojanovic Djordjevic, programhandläggare för Nordmakedonien hos Kvinna till Kvinna Alice Bah Kuhnke, Europaparlamentariker för Miljöpartiet Åsa Regnér, assistent till generalsekreteraren och biträdande verkställande direktör hos UN Women Katarina Bergehed, sakkunnig för kvinnors rättigheter samt sexuella och reproduktiva rättigheter hos Amnesty International Sverige

Moderatorer:

Olga Fare, volontär hos Kvinna till Kvinna Hedda Fredmark, volontär hos Kvinna till Kvinna Panelsamtalet arrangeras av Kvinna till Kvinnas volontärer i Stockholm.

När: 24 november 2020 16:30 - 24 november 2020 17:15

Var: / Digital

Arrangör: Kvinna till Kvinna