Forum mot diskriminering Uppsala: tema rasism


FORUM MOT DISKRIMINERING UPPSALA: HUR KAN VI TILLSAMMANS ARBETA MOT RASISM?

Civilsamhället fyller en viktig roll i arbetet mot rasism. Hur kan vi arbeta aktivt mot rasism och diskriminering i de miljöer och organisationer vi finns i? Hur kan vi samarbeta och inspirera varandra? Forumet riktar sig till personer och organisationer i Uppsala län som vill samarbeta lokalt mot rasism. *Med Elena Namli, professor i teologisk etik, Dlovan Kassab, Verksamhetschef Uppsala rödakorskrets, Farnaz Arbabi, regissör Unga Klara, Patrick Konde, utbildare Stiftelsen Friends. Därefter gruppsamtal för att inspirera varandra.

Forumet genomförs digitalt i videoverktyget Zoom.

Anmäl dig senast 15 november till adu@sensus.se med namn, e-post och om du tillhör någon organisation.

Meddela oss om du har behov av texttolk senast 13 november.

Länk till Zoom skickas ut 16 november.

Varmt välkomna!

När: 18 november 2020 18:00 - 18 november 2020 19:00

Var: / Digital

Arrangör: Antidiskrimineringsbyrån Uppsala - ADU och Sensus Uppsala