Bilden av den andre - synen på judiska flyktingar i Sverige 1935-1945


Välkommen till en samtalskväll om synen på judiska flyktingar i Sverige 1935-1945.

(Går även att se på plats, anmälningslänk längre ned).

Vilka värderingar och föreställningar om judiska flyktingar framträder i det offentliga samtalet, bilder och texter vid tiden före och under andra världskriget? En period då Sveriges flyktingpolitik var mycket restriktiv gentemot de av Europas judar som sökte skydd från antisemitiska förföljelser och nazisternas terror. Först då kriget gick mot sitt slut kom en omsvängning mot en mer generös hållning.

Sveriges flyktingpolitik var länge mycket restriktiv mot de av Europas judar som sökte skydd från antisemitiska förföljelser och nazisternas terror. En vändning kom först då kriget gick mot sitt slut. Vilka värderingar och föreställningar om judiska flyktingar framträder i det offentliga samtalet, bilder och texter före och under andra världskriget?

Medverkande:

  • Kristin Wagrell, forskare vid institutionen för kultur och samhälle Linköpings universitet.
  • Ulf Zander, professor i historia, Lunds universitet.
  • Mikael Byström, historiker Uppsala universitet.
  • Moderator Ingrid Lomfors, överintendent Forum för levande historia.

Var kan du titta? Samtalskvällen sänds live här i detta event och spelas in i Forum för levande historias lokaler. Vill du se samtalet på plats har vi begränsat antalet deltagare till 35 personer på grund av nuvarande coronarestriktioner.

Anmäl dig här: https://www.levandehistoria.se/kalendarium/bilden-av-den-andre-synen-pa-judiska-flyktingar-i-sverige-1935-1945?fbclid=IwAR3sW7ClSwyE0S7eoprHAH8O5PwajacysX0dI8KjNvff1XBIWlski6lW2a8.

När: 18 november 2020 17:30 - 18 november 2020 19:00

Var: / Digital

Arrangör: Forum för levande historia