Utfrågning av Morgan Johansson


Sverige står vid ett vägskäl. En ny migrationspolitik ska beslutas om. En migrationspolitik som ska vara långsiktigt hållbar, men för vem? Skuggkommittén frågar ut migrationsminister Morgan Johansson om detta.

De senaste tio åren har antalet i världen som tvingats på flykt nästintill fördubblats. Samtidigt har politiken i Sverige de senaste åren fokuserat på att minska antalet som kan och vill söka asyl i Sverige. De som drabbas hårdast av en mer restriktiv migrationspolitik är redan utsatta grupper såsom barn, kvinnor, hbtqi-personer och fattiga personer.

Barn- och ungdomsrörelsens skuggkommitté består av Röda Korsets Ungdomsförbund, Ung i Sverige, Rädda Barnens Ungdomsförbund, Ensamkommandes förbund och RFSL Ungdom. Tillsammans representerar vi över 15 000 unga, varav många har egen erfarenhet av att vara på flykt och söka asyl i Sverige. Dessa röster måste höras i utformningen av en långsiktigt hållbar migrationspolitik.

Vill du få bättre koll på förslaget på framtidens migrationspolitik?

Här hittar du Skuggkommitténs förslag: https://rfslungdom.se/.../Barn-och... Här hittar du Skuggkommitténs barnkonsekvensanalys av förslaget: https://rfslungdom.se/.../Framtiden-fo%CC%88r-barn-pa%CC... Här hittar du Migrationskommitténs förslag som är ute på remiss: https://www.regeringen.se/.../en-langsiktigt-hallbar...

När: 11 november 2020 11:00 - 11 november 2020 11:30

Var: Online med Facebook Live / Digital

Arrangör: RFSL Ungdom, Rädda Barnens Ungdomsförbund och Ung i Sverige