Framtidens socialtjänst? -Hur ska samhällets stöd till våldsutsatta kvinnor och barn se ut?


Två utredningar med ingripande förslag rörande samhällets stöd till våldsutsatta kvinnor ligger ute för remiss. Roks lyfter frågan hur samhällets stöd till våldsutsatta kvinnor och barn ska se ut framåt.

Program:

Kaffe från kl 08.00 08.30 Roks ordförande inleder 08.45 – 09.30 Margareta Winberg, särskild utredare SOU 2020:47 Framtidens socialtjänst 09.30 – 09.45 Samtal mellan Roks ordförande Jenny Westerstrand och Margareta Winberg 09.45 – 10.15 Viveka Enander, fil dr i socialt arbete Göteborgs universitet: Kvinnojourerna som kunskapsbärare 10.15 – 10.30 Kaffe 10.30 – 11.00: Sofia Weilander, Master i Statsvetenskap: Det offentligas tal om kvinnojoursrörelsen– diskurserna som har präglat synen på kvinnojourerna i förhållande till statens ansvar för våldsutsatta kvinnor 11.00-11.45 Gudrun Nordborg, jurist och barnrättsexpert samt tidigare informationschef på Brottsoffermyndigheten: Barnets bästa - på faderns villkor? 11.45 – 12.00 Samtal mellan Roks ordförande och Gudrun Nordborg 12.00 – 13. 00 Lunch 13.00 – 13.30: Marcus Lauri, Fil dr i statsvetenskap, Mittuniversitetet: Att styra genom att forma subjektet. NPM och konsekvenser för socialtjänsten. 13.30 – 14.00 Veronica Ekström, fiö dr i socialt arbete, Ersta Sköndal Bräcke högskola: Socialtjänstens placeringar på skyddat boende. Vad vet vi om kvalitet, upphandling och om hur samhället förmår att skydda kvinnor efter skyddat boende? 14.00 – 14.15 Kaffe 14.15 – 15.15: Paneldebatt 15.15 – 15.30 Avslut

Anmälan görs till event@roks.se.

Evenemanget nu öppet för fler deltagare sedan restriktionerna ändrats! Säkerhet enligt

Folkhälsomyndigetens riktlinjer iakktas. Välkommen med din anmälan! Roks bjuder på lunch. Ange eventuella kostpreferenser i mejlet. Dagen kommer att streamas. Välkomna!

När: 10 november 2020 08:30 - 10 november 2020 15:30

Var: Stockholm City Conference Centre / Stockholm

Arrangör: Roks - mot mäns våld mot kvinnor