Antifascistisk gatumeditation / Antifascist street meditation


(scroll down for english) Innan manifestationen till minne av novemberpogromen den 9 november på Möllevångstorget, vill vi välkomna dig till en meditation i anti-fascistisk beredskap med konstnären Lisa Nyberg. En gående meditation på ca 15 minuter. Vi samlas i Jesusparken 16.30. Meditationen är skapad av konstnärerna Julia Giertz och Lisa Nyberg, och är tänkt som ett stöd i att mota bort paniken vid tanken på fascismens framfart i Sverige, och en övning i att rikta uppmärksamhet på din inneboende motståndskraft såväl som vår kollektiva styrka. Meditationen kan även följas på egen hand här: https://www.lisanyberg.net/antifascistisk-gatumeditation.../

Efter manifestationen följer film och samtal på Folkets Bio Panora. Programpunkterna arrangeras i samarbete mellan bl a Lab:Nationalism/RåFILM, ARF (Antirasistiska Filmdagar), ABF Malmö och Vänsterpartiet Malmö.

Manifestiationen: https://www.facebook.com/events/816474659131761 Film och samtal: https://www.facebook.com/events/2634217853555803


Before the manifestation in memory of the November pogrom on November 9 at Möllevångstorget, we would like to invite you an anti-fascist street meditation with the artist Lisa Nyberg. This is a walking meditation that takes about 15 minutes. We gather in Jesusparken 16.30. The meditation is created by the artists Julia Giertz and Lisa Nyberg, and aims at supporting our coping mechanisms in face of rising fascism in Sweden, and provides an exercise in bringing attention to your inner strength as well as our collective power. You can also follow the meditation by your own. Find the link here: https://www.lisanyberg.net/antifascistisk-gatumeditation.../ The manifestation will be followed by a film and talk at Folkets Bio Panora.

The program events are arranged in collaboration between, among others, Lab: Nationalism/RåFILM, ARF (Anti-Racist Film Days), ABF Malmö and the Left Party Malmö.

Manifestation: https://www.facebook.com/events/816474659131761 FIlm and talk: https://www.facebook.com/events/2634217853555803

När: 9 november 2020 16:30 - 9 november 2020 17:00

Var: Jesusparken / Malmö

Arrangör: Lab: Nationalism, Filmkollektivet Råfilm och Antirasistiska Filmdagar i Malmö