Aktion för samers rättigheter


Med denna aktion kräver vi att Regeringen ratificerar konventionen ILO 169 och lagstadgar samers rättigheter. Aktionen är en del av Novemberupproret som äger rum i Stockholm 6-7 November för att utmana det politiska och ekonomiska systemet som driver den ekologiska kollapsen och klimatkollapsen. Vi kräver inte bara en omställning, utan en rättvis omställning.

* Budskap & Bakgrund *

Aktionen ämnar till att uppmärksamma konflikten som staten vill tysta ner. I skolan lär vi oss om aboriginerna och ursprungsfolk i Amerika men det som undkommer oss är att okunskapen om vår egen historia är ett led i ett systematiskt undanträngande av samerna.

Sverige var delaktig och pådrivande vid framtagandet av ILO 169, FN-konventionen om urfolkens rättigheter som betonar landrättigheter för urfolk från 1991. Trots att 22 länder, nästan alla länder med urfolk i världen, ratificerat ILO 169 har Sverige konstant förhalat det under 29 år. Sverige får därför allt starkare internationell kritik, bland annat av FN:s Rasdiskrimineringskommitté. Men i Sverige är frågan känslig. Samernas rätt till land krockar med regeringens stora planer på utbyggnad av gruvor, vindkraft och skogsbruk.

Info om aktionen

Måltavlan är statlig och aktionen kommer använda sig av fredlig civil olydnad. Det kommer finnas möjlighet att delta på låg, mellan och högrisknivåer. Vid samlingen (se nedan) kommer måltavlan samt aktionsplanen att avslöjas.

* För att delta *

Aktionerna kommer att vara utformade på ett sätt som tar hänsyn till rådande situation med Covid-19. Samling sker kl 07:00 i Humlegården på fredag morgon. Under denna längre samling organiserar vi oss i aktionsgrupper mm. Information om aktionsdagarnas alla delar delges. Vill man bara närvara under aktionen för samers rättigheter och inte hela Novemberupproret kommer det finnas möjlighet att samlas på Humlegården tidig eftermiddag innan aktionen startar.

För att delta på vår aktion rekommenderar vi att man går på en aktionsträning innan (se bland våra event) och är med på ett tillfälle där man delas in i en vängrupp. Vill man delta på högrisknivå kommer det finnas ett onlinemöte för detta 31/10 (se bland event).

Se eventet för Novemberupproret för mer info https://www.facebook.com/events/1515444531967831 Tveka inte att kontakta oss för frågor i chatten!

När: 6 november 2020 12:00 - 6 november 2020 13:00

Var: Humlegården / Stockholm

Arrangör: Extinction Rebellion Sverige