Webinarie: Klimatförändringar ur ett intersektionellt perspektiv


Vilka individer och grupper bär störst ansvar för klimatutsläpp, och varför? Vilka drabbas hårdast av klimatförändringarnas effekter, och vilka röster och perspektiv tar plats i klimatpolitik och samhällsplanering? Hur hänger dessa mönster ihop med maktstrukturer i samhället? Detta är frågor som en intersektionell analys kan hjälpa till att förstå.

Webinariet kommer att ge en introduktion till intersektionalitet, och hur det kan appliceras på klimatfrågor.

Anna Kaijser har forskat och skrivit om klimat och intersektionalitet vid Lunds och Linköpings universitet.

Här är länkar till två av Annas artiklar på området: Att döda glädje för klimatets skull. Anna Kaijser och Malin Henriksson, Effekt: http://effektmagasin.se/att-doda-gladje-for-klimatets-skull/ Climate Change through the Lens of Intersectionality. Anna Kaijser och Annica Kronsell, Environmental Politics: https://www.tandfonline.com/.../10.1080/09644016.2013.835203

Zoomlänk till webinariet publiceras här när det närmar sig!

När: 5 november 2020 15:00 - 5 november 2020 20:00

Var: / Digital

Arrangör: AG Hedvig