Seminarium: Frigörelsen. Romers och Resandes Emancipation i Sverige och andra länder


Presentation av Jan Selling, docent i historia och lektor i pedagogik vid Södertörns högskola med inriktning mot romsk lärarutbildning.

Seminarieledare: Per-Erik Nilsson, CEMFOR.

Kommentator: Mattias Gardell; CEMFOR.

Plats: Humanistiska teatern, Engelska parken. Begränsade antal platser pga Covid19. Anmälan krävs, här https://doit.medfarm.uu.se/kurt/?action=view&id=17199&role=receiver&fbclid=IwAR1UbptoAAL_Xp6Yz76jWr9Zyp16yAZAFKE_jL7WAgPj-U64XpzrvjRG6iQ

Seminariet kommer även att sändas via Zoom, för anmälan här https://uu-se.zoom.us/meeting/register/u5Iod-ygrzMjH9NWS6mtbQvYbXDplWbETMv6?fbclid=IwAR3VKSRtJ_KcbwBR1knYhw7A9rrcypqM6qeSb9lOr2zR9JMCqxEmhAwxVt0

ABSTRACT:

Alltsedan den internationella romska medborgarrättsrörelsen tog form i Paris kosmopolitiska miljö efter andra världskrigets slut har upprättelse, medborgarrätt och kamp mot antiziganism varit dess gemensamma nämnare. Jan Selling visar i sin aktuella bok hur romska utomparlamentariska aktioner uppstått och verkat, liksom hur avkoloniseringen av romska studier sker och hur romska intellektuella själva äntrar scenen. Hur ser då denna frigörelses förutsättningar ut i Sverige och i andra länder? Det är en av de frågor som diskuteras här. Den aktuella tiggeridebatten belyses likaså. Centralt för analysen är begreppet historisk rättvisa, ett koncept som på senare år fått allt större betydelse även i Sverige.

Mer info besök www.cemfor.uu.se Välkommen! Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism (CEMFOR)

När: 4 november 2020 16:00 - 4 november 2020 18:00

Var: / Digital

Arrangör: Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism