Föreläsning: Asylrätten kopplat till kvinnlig könsstympning (KKS)


Årligen söker 20 000 flickor och kvinnor som kommer från länder där kvinnlig könsstympning (KKS) är vanligt förekommande, asyl i EU. Trots att ingreppet bryter mot de mänskliga rättigheterna och FN:s barnkonvention, nekas många av dessa flickor och kvinnor asyl i nationella domstolar i EU-länder när de anger KKS som asylskäl. Detta förekommer även i Sverige, trots att ingreppet klassas som en form av tortyr.

Välkommen till ActionAids föreläsning om lagstiftningen och asylrätten, kopplat till kvinnlig könsstympning (KKS), i Sverige. Föreläsningen sker i samarbete med Asylbyrån i Stockholm.

Biträdande jurist på Asylbyrån, Anton Kantor, kommer att presentera de grundläggande rättigheterna till asyl kopplat till könsstympning samt vad den svenska lagstiftningen säger och hur Sverige hanterar asylrätt kopplat till KKS. Som deltagare kommer du kunna ställa frågor till Asylbyrån efter föreläsningen.

När: Torsdagen 29/10 klockan 14:30 (föreläsningen varar ca 60 min inkl. frågor)

Var: Föreläsningen kommer att ske via Zoom - en digital plattform för möten och föreläsningar, se länk. https://zoom.us/j/92293690370?pwd=a0gzSXR6UHIwUXdpdFYvTnVQd2dldz09&fbclid=IwAR1tULB3YlG8iJvzeniXa7Xl77TJZnB9P3weQ7b-1CdixJRUYVzdOwp6KiY

Anmälan: För att medverka krävs en kod. Skicka ett mail med ditt fullständiga namn och information om ditt deltagande till: malin.thoerner@actionaid.org. Du kommer att få en kod skickad till den adress du mailat från.

Föreläsningen kommer att hållas på svenska. Varmt välkommen ActionAid

När: 29 oktober 2020 14:30 - 29 oktober 2020 15:30

Var: / Digital

Arrangör: ActionAid Sweden