Att läsa och bli läst - litterär kurs för unga på Tensta konsthall - Tema: Motstånd


Litterär kurs för unga på Tensta konsthall

4 tillfällen med start 28 oktober. Tema: Motstånd

"Att läsa och bli läst. Tema Motstånd" heter höstens litterära kurs för unga på Tensta konsthall som arrangeras i samarbete med Tensta bibliotek. Kursen inspireras av den nyöppnade utställningen Åke Hodell: Motstånd med syfte att skapa en plattform för unga personer med intresse för skrivandets och läsandets möjligheter och kraft. Hur kan motstånd gestaltas i ord? Vi läser poesi, lyssnar på ljudverk och läser noveller av författare som använder språket för att förändra och utmana strukturer. Varje tillfälle testar vi enklare skrivövningar med inspiration från de författare vi läser.

Vi läser bland annat Åke Hodell, Athena Farrokhzad, Jonas Hassen Khemiri och Sonja Åkesson. Kursledare är Nawroz Zakholy, poet och kommunikatör och Marianella Monzon Vera, bibliotekarie på Tensta bibliotek.

Är du nyfiken på kursen? Maila till: marianella.monzon.vera@stockholm.se eller hanna@tenstakonsthall.se

Vi kommer vara en begränsad grupp på grund av rådande läge så anmälan är obligatorisk. Träff 1 – onsdag 28 okt 17:00-19:00 Träff 2 – onsdag 4 nov 17:00-19:00 Träff 3 – onsdag 11 nov 17:00-19:00 Träff 4 – onsdag 18 nov 17:00-19:00

Plats: Tensta konsthall

Kursen är gratis och vi bjuder på fika.

Åke Hodell (1919-2000) blev känd som en språklig förnyare och rebell i det lyriska femtiotalet. Som antimilitarist utnyttjade han i ljudverk, prosa och poesi det språk han lärt sig inom militären under andra världskriget till att formulera motstånd på ett helt nytt sätt. En språkbehandling som fått benämningen ’konkret poesi’. Det är Hodells förhållningssätt till makt, språk och motstånd och hans fria syn på text som får utgöra inspirationskälla till samtalen, läsningarna och skrivövningarna i kursen. Kursen ges av Tensta konsthall och Tensta bibliotek inom ramen för satsningen Förvandlingskonster: gränsöverskridningar och motstånd i litteraturen som arrangeras i samarbete Astrid Lindgren Memorial Award (ALMA) med stöd från Kulturrådet.

När: 28 oktober 2020 17:00 - 28 oktober 2020 19:00

Var: Tensta konsthall / Stockholm

Arrangör: Tensta konsthall och Tensta Bibliotek