Granskning underifrån, utifrån eller på bredden?


I juni lanserades Medborgarnas coronakommission som ett samarbete mellan nätverket Gemensam Välfärd och andra krafter. Den 30 september skickade medborgarkommissionen in sin första delrapport till regeringens granskningskommission. Vad säger den rapporten? Varför behövs en medborgarkommission för att granska coronakrisens effekter och vad kan den åstadkomma?

Marianne Berg Ekbom presenterar Medborgarkommissionens äldreomsorgsrapport. Aktiva i Medborgarkommissionen berättar om arbetet och diskuterar vad som är viktigast att koncentrera krafterna på. Samtalsledare är Eva Nikell och Kjell Östberg.

Anmäl dig här: https://simplesignup.se/event/173010

När: 22 oktober 2020 18:00 - 22 oktober 2020 19:30

Var: / Digital

Arrangör: Eva Nikell