Unpacking the coloniality of power nexus in Indian surrogacy


Datum: 8 oktober, kl. 13.15–15.00 Plats: Zoom - anmälningslänk: https://uu-se.zoom.us/meeting/register/u50lce2rrDojHtN9DbhXCWI9q_xLNVNoU6ld

Föreläsare: Johanna Gondouin, Research Fellow, Department of Thematic Studies, Linköping University Webbsida: https://uu-se.zoom.us/meeting/register/u50lce2rrDojHtN9DbhXCWI9q_xLNVNoU6ld

Arrangör: Centrum för genusvetenskap Kontaktperson: Nicole Ovesen Seminarium Om kolonialismens inverkan på nutida former av reproduktivt arbete i Indien. Seminariet hålls på engelska.

Abstract: Practices such as surrogacy and sex work are connected to regulations of interracial cohabitations between native women and European men (ranging from domestic and sexual services to the birthing and raising of their mixed-race offspring) during the indirect rule through the East India Company (circa 1700-1857). By using a coloniality of power framework (Quijano) we highlight how historical configurations of gender, race, caste and class have reconfigured in the present.

Centrum för genusvetenskaps återkommande torsdagsseminarier är öppna för alla intresserade. Torsdagsseminarierna samlar flera olika forskningsområden för att reflektera bredden inom genusforskning. Seminarierna ämnar också att skapa möten mellan forskare och studenter över vetenskapsområdena.

Öppet för alla!

Notera att seminarier med engelska titlar hålls på engelska.

https://uu-se.zoom.us/meeting/register/u50lce2rrDojHtN9DbhXCWI9q_xLNVNoU6ld

När: 8 oktober 2020 13:15 - 8 oktober 2020 15:00

Var: / Digital

Arrangör: Centrum för genusvetenskap