Lite skoj får man tåla - antisemitism i svensk populärkultur


Fram till och med andra världskrigets slut kunde svenska filmer, humorteckningar och böcker framställa och sprida antisemitiska bilder av judar utan att det skapade debatt. Hur påverkade det Sveriges och svenskars attityder och agerande?

Medverkande: Lars M Andersson, historiker, Uppsala universitet. Joanna Rubin Dranger, Affilierad professor i illustration, Konstfack. Erik Hedling, professor i filmvetenskap. Lunds universitet. Moderator Erika Hedenström, Forum för levande historia. Var kan du titta? Samtalskvällen sänds live i från Forum för levande historia. Antal deltagare är begränsat till 35 personer på grund av nuvarande coronarestriktioner. Vill du se samtalet på plats? anmäl dig här: https://www.levandehistoria.se/.../lite-skoj-far-man-tala

När: 30 september 2020 17:30 - 30 september 2020 19:00

Var: / Digital

Arrangör: Forum för levande historia