Aktuell forskning om mäns våld mot kvinnor – NCK:s kunskapsbank tio år


I år är det tio år sedan Nationellt centrum för kvinnofrid startade NCK:s kunskapsbank. Det uppmärksammas tisdag 22 september 2020 med ett webbinarium med aktuell forskning om mäns våld mot kvinnor i Sverige − fysiskt, psykiskt, sexuellt och ekonomiskt.

Sedan 2010 har NCK:s kunskapsbank samlat och presenterat forskning och erfarenhetsbaserad kunskap om mäns våld mot kvinnor. Gensvaret har varit stort, och i dag medverkar 130 forskare i kunskapsbanken. Syftet är att göra kunskapen lätt tillgänglig för dem som möter våldsutsatta kvinnor i sitt arbete. En länk mellan forskare och praktiker. Här finns också publikationer och material från 20 nationella myndigheter, Sveriges Kommuner och Regioner samt alla länsstyrelser.

Välkommen till ett webbinarium som lyfter aktuell forskning och vikten av att kunskap når ut så att den blir till konkret nytta i arbetet mot våld!

Dag: Tisdag 22 september 2020 Tid: 10:00–15:00

Anmäl dig via webbformuläret: https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/8c959198-7881-4b09-a6e0-30aced72f271?displayId=Swe2037054

Sista anmälningsdag 15 september. Länk till sändningen och detaljerat program skickas ut via mejl till alla anmälda. Alla föreläsningarna kommer också att spelas in och göras tillgängliga på webben i efterhand.

FÖRELÄSARE Samlad kunskap för kvinnofrid – tio år med NCK:s kunskapsbank Gun Heimer Seniorprofessor, Nationellt centrum för kvinnofrid, Uppsala universitet Gun Heimers forskarpresentation i kunskapsbanken

Sex som självskada Cecilia Fredlund Medicine doktor, Centrum för social och affektiv neurovetenskap, Linköpings universitet. ST-läkare, psykiatriska kliniken, Linköpings universitetssjukhus Cecilia Fredlunds forskarpresentation i kunskapsbanken

Kvinnors erfarenheter av mäns ekonomiska våld i nära relationer Marie Eriksson Lektor i socialt arbete, Linnéuniversitetet Marie Erikssons forskarpresentation i kunskapsbanken

Dödligt våld i nära relationer i Västra Götaland 2000–2016 Karin Örmon Lektor i psykiatrisk vård, Malmö universitet. Forskningsledare vid Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer (VKV) Karin Örmons forskarpresentation i kunskapsbanken

Viveka Enander Lektor i socialt arbete, Göteborgs universitet. Forskare vid VKV Viveka Enanders forskarpresentation i kunskapsbanken

Klockslagen för de olika föreläsningarna publiceras här inom kort.

När: 22 september 2020 10:00 - 22 september 2020 15:00

Var: / Digital

Arrangör: NCK:s kunskapsbank