Svensk klimatpolitik – hur står det till?


Klimatpolitiska rådet har granskat den svenska regeringens klimatpolitik. Hur står det till med regeringens klimatarbete? Kommer vi nå målet om noll utsläpp 2045 och vad föreslår Klimatpolitiska rådet för åtgärder?

Stockholms universitet och ABF Stockholm fortsätter sin serie forskningsföreläsningar. Framstående statsvetare berättar om hur de analyserar och forskar om politik. Den 21 september är det Karin Bäckstrand, professor i samhällsvetenskaplig miljöforskning, som talar. Evenemanget kommer att visas live på ABF Stockholms Facebooksida. Välkommen!

När: 21 september 2020 18:00 - 21 september 2020 19:00

Var: / Digital

Arrangör: Statsvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet och Stockholm University