Vi #BackarMaria


Vänner, antirasister och feminister! På torsdag den 17 september behöver Afrosvenskarnas Forum för Rättvisa allt stöd vi kan få på Malmö tingsrätt för att #BackaMaria, AFRs vice ordförande. AFR har under många år arbetat outtröttligt med att motverka rasism och Afrofobi i vårt samhälle. Förutom kampen för ett rättvisare och jämlikare samhälle har vi också arbetat med att skapa gemenskap, solidaritet och spridit kunskap och kärlek bland annat genom Black Unity Bruch och Café Pan Africa events som många uppskattar. Under 2018 blev vi tillfrågade av Folkets Park (Gatukontoret/Malmö stad) om AFR för första gången ville vara med och organisera den afrikanska kulturfestivalen i Folkets Park. Den afrikanska kulturfestivalen är ett årligt event som har funnits i Malmö sedan slutet på 90-talet med syfte att stärka den afrikanska diasporan i Malmö.

Detta samarbete med Folkets Park år 2018 kännetecknades av allvarliga brister i kommunikationen och avsaknad av rutiner, metodik och information från deras håll. Detta ledde till att grundläggande information om bland annat vem utav samarbetsparterna som var ansvariga för att söka polistillstånd uteblev. När denna information kom upp en vecka innan festivalen skickade AFR direkt in en ansökan trots förseningen, men polisen hann aldrig fatta beslut i ärendet innan den afrikanska kulturfestivalen skulle genomföras. Dock fick AFR aldrig något formellt avslag på ansökan.

Polis och åklagare har nu väckt åtal mot Maria AFRs vice ordförande, då hon som officiell representant för föreningen var den som sökte tillståndet som ej blev klart innan festivalens datum. Åtalet gäller brott mot ordningslagen för att AFR anordnade en väldigt fin kulturfestival som förde Malmöborna tillsammans, skapade gemenskap med mat och dans och vacker kultur. Nu ska hon straffas, tvingas att betala böter endast för att statuera ett exempel på en människa som lägger all sin tid, pengar, kunskap, energi och kärlek på att skapa ett bättre och finare Malmö, Sverige och samhälle. Är det rimligt eller proportionerligt? Vad avser polisen och åklagaren vinna på detta?

Oavsett vad som kan ligga bakom hela denna process, tänker vi tillsammans #BackaMaria, vi tänker visa henne allt vårt stöd och kärlek och för oss är Maria det som kännetecknar det bästa som Malmö har att erbjuda.

När: 17 september 2020 14:30 - 17 september 2020 17:30

Var: Malmö tingsrätt / Malmö

Arrangör: Afrosvenskarnas Forum för Rättvisa