Konferens: Digital kvinnofrid


Modern teknik kan utgöra ett hot mot våldsutsatta och de verksamheter som arbetar med stöd och skydd. Telefoner och datorer kan enkelt användas för att avslöja var du befinner dig och vad du gör, och kan därmed användas för att utöva våld.

Den 29 april bjuder Sentor och Uppsala Kvinnojour in till projektet Digital kvinnofrids andra nationella konferens om IT- och informationssäkerhet i arbetet med våldsutsatta. Under konferensen utbildas deltagarna i hur digital teknik kan användas för att utöva våld, hur dessa tekniker fungerar och vilka säkerhetsåtgärder som kan vidtas för individer och verksamheter.

-När: 15 september, 9.00-16.00 Registrering 8.30-9.00

-Var: Södra teatern, Mosebacke torg 1-3, Stockholm

-Deltagaravgift: 500 kr + ev serviceavgift, lunch och fika ingår. Eventuell vinst går tillbaka in i projektet, för fortsatt utbildningsarbete.

-Anmälan mailas till digitalkvinnofrid@sentorsecurity.com. Uppge antal deltagare, vilken verksamhet ni tillhör samt eventuell specialkost.

-Sista anmälningsdag: 1 september. Anmälan är bindande. Inbetalda deltagaravgifter återbetalas ej.

Fullständigt program presenteras inom kort.

Samtliga deltagare får ett exemplar av ett nytt informationsmaterial om digitalt våld och säkerhet!


Om Digital kvinnofrid Digital kvinnofrid är ett projekt som drivs av Uppsala Kvinnojour och IT- och informationssäkerhetsföretaget Sentor. Projektet inleddes hösten 2018, och föddes ur en vilja och ett behov av att stärka den digitala säkerheten hos kvinnojourer och de kvinnor, tjejer och barn de möter i sina verksamheter. Digital kvinnofrid blev det första initiativet i Sverige som förenar kunskapsfälten mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer med IT- och informationssäkerhet.

Syftet med Digital kvinnofrid är att höja kompetensen om IT- och informationssäkerhet hos kvinnojourer och andra verksamheter som möter våldsutsatta, samt att förse dessa med konkreta verktyg för ett förstärkt digitalt säkerhetsarbete. Genom Digital kvinnofrids kompetenshöjande insatser får kvinnojourer och andra verksamheter möjlighet att förbättra verksamhetens interna säkerhet, och ger dem kunskap och verktyg som kan förmedlas till stödsökande kvinnor.

När: 15 september 2020 09:00 - 15 september 2020 16:00

Var: Södra Teatern Mosebacke torg 1–3, / Stockholm

Arrangör: Uppsala Kvinnojour