Program: In Forest Intervals / Responding to the Forest’s Call


Välkommen till en programdag med konstprojektet "Skogen kallar – Ett oändligt kontaminerat samarbete eller Dansandet är en form av skogskunskap". Känner du hur Skogen kallar?

*ENGLISH BELOW

Följ med på en bussresa från Stockholm till ett specifikt stycke skog – ett offentligt konstverk. Under dagen presenterar de medverkande ett program som inkluderar ljudföreläsningar, ljudlandskap, performance, text och ömsesidiga aktiveringar.

Medverkande: Föreningen Skogen Kallar: Malin Arnell och Åsa Elzén (SWE); Maria Thereza Alves (BRA); Katarina Bonnevier (SWE); Åsa Elzén (SWE); Becoming-Sensor: Natasha Myers, Ayelen Liberona och Allison Cameron (CAN); Merete Røstad (NOR); Pella Thiel (SWE).

I programmet ingår ett besök på utställningen "Träda – Fogelstadgruppen och jord" av Åsa Elzén, curaterad av Joanna Nordin, på Sörmlands museum.

Läs mer och se hela programmet här: https://statenskonstrad.se/events/programdag-in-forest-intervals-responding-to-the-forests-call/

När: 10 september 2020, kl 8.45–19.00 Var: Bussen avgår från Stockholm och åker via Sörmlands museum till Skogen kallar, ett offentligt konstverk i Fogelstad, Julita. Anmälan: Begränsat antal deltagare. Anmäl dig via mail senast 1 september till andria.nyberg.forshage@statenskonstrad.se Evenemanget är kostnadsfritt men anmälan krävs. Språk: Engelska

Vänligen bär oömma ytterkläder och skor. Ta med dig en smartphone som kan ansluta till Internet via Wi-Fi.

Vi planerar med omsorg för att kunna följa möjliga rekommendationer och råd om covid-19, med gott om plats för att hålla avstånd under bussresan.

Det publika programmet produceras av Statens konstråd/Annika Enqvist och Andria Nyberg Forshage i samarbete med Malin Arnell, Åsa Elzén och Joanna Nordin/Sörmlands museum – del av Region Sörmland.


Welcome to a full-day public programme with the art project "Forest Calling – A Never-ending Contaminated Collaboration or Dancing is a Form of Forest Knowledge". Can you sense the Forest Calling?

Join us on a bus ride from Stockholm to a specific piece of forest – a public artwork. During the day the programme will include contributions in the form of audio lectures, soundscapes, live performance, text, and mutual activations.

Contributors: The Association Forest Calling: Malin Arnell and Åsa Elzén (SWE); Maria Thereza Alves (BRA); Katarina Bonnevier (SWE); Åsa Elzén (SWE); Becoming-Sensor: Natasha Myers, Ayelen Liberona and Allison Cameron (CAN); Merete Røstad (NOR); Pella Thiel (SWE)

The program includes a visit to the exhibition "Notes on a Fallow – The Fogelstad group and earth" by Åsa Elzén, curated by Joanna Nordin, at Sörmlands museum.

Read more and se the full programme here: https://publicartagencysweden.com/events/programdag-in-forest-intervals-responding-to-the-forests-call/

When: September 10, 2020, at 8.45–19.00 Where: The bus departs from Stockholm and goes via Sörmlands museum to Forest Calling, a public artwork in Fogelstad, Julita. Registration: Limited number of participants. Register by sending an email no later than September 1 to andria.nyberg.forshage@statenskonstrad.se The event is free of charge but registration is required. Language: English

Please wear durable outdoor clothes and shoes. Bring with you a smartphone capable of connecting to the Internet over Wi-Fi.

We are taking care to plan for the possibility of ongoing recommendations regarding covid-19, with enough room to allow for safer distances during the bus ride.

The public programme is produced by Public Art Agency Sweden/Annika Enqvist and Andria Nyberg Forshage in collaboration with Malin Arnell, Åsa Elzén and Joanna Nordin/Sörmlands Museum – part of Region Sörmland.

När: 10 september 2020 08:45 - 10 september 2020 19:00

Var: Statens konstråd Hälsingegatan 45 / Stockholm

Arrangör: Statens konstråd