Verktyg för lokal utveckling


Vill du lära dig användbara verktyg för att stärka och utveckla din ort? Vill du utveckla din förmåga att leda och stötta grupper? Då är detta kursen för dig! Kursen är studiemedelsberättigad.

Coronakrisen skakar om en massa saker vi är vana vid och det blir tydligt att vi är blir mer beroende av de som bor nära oss. Men hur kan vi på bästa sätt hjälpa varandra på orten där vi bor? Vilka resurser har vi och hur kan vi använda dem bättre? Hur kan vi skapa ett mer levande, motståndskraftigt och klimatsmart samhälle?

Denna kurs är en 10 veckors grundkurs för dig som vill lära dig arbeta med lokal utveckling med stöd av lokalekonomisk analys (LEA).

Kursen vänder sig till dig som är engagerad i din ort, oavsett om det är en stadsdel i storstan, ett mindre samhälle på landsbygden eller någonting däremellan.

Även du som är studerande landsbygdsutvecklare, näringslivsutvecklare eller som i din yrkesroll vill kunna arbeta med LEA är välkommen till kursen.

Agenda 2030 sätter press på kommuner och regioner att arbeta med olika insatser för lokal omställning till hållbar utveckling. Denna kurs kan bidra med verktyg för att jobba med just detta.

Vad är LEA?

LEA är en metod där boende på en ort kartlägger resurser och möjligheter i sitt lokalsamhälle. En LEA tittar på hur pengar spenderas lokalt. Genomförda analyser pekar på möjligheter att gör mer med de lokala resurser som finns på en plats.

Arbetet kan exempelvis göras genom en studiecirkel i samarbete med ett lokalt studieförbund.

Arbetet resulterar ofta i en lokal handlingsplan och kan resultera i en mångfald olika initiativ, exempelvis:

uppstart av ny verksamhet, nya företag och skapande av lokala jobb,
bygdebolag med fokus på bygdens eller stadsdelens utveckling, upprustning av bostäder eller annat på orten, satsningar på ökad lokal handel, produktion och konsumtion av lokala varor och tjänster, lokal förnybar energi som tex solel, samverkan mellan lokala föreningar, nya samarbeten mellan kommunen och civilsamhället mm Genom kursen får du lära dig att leda en lokal studiecirkel som arbetar fram en lokalekonomisk analys och handlingsplan.

Läs mer om det kursen handlar om i Kraft att förändra – verktyg för lokal utveckling, LEA – Lokalekonomisk analys för hållbar utveckling samt Strategi för lokalt gemensamt välståndsbygge.

Kursen arrangeras av Färnebo folkhögskola i samverkan med Hela Sverige ska leva!

Studieform: Kursen ges helt på distans med videomöten varje vecka, samt två heldagsträffar. Heldagsträffarna kan ske helt på distans vid behov. De egna studiearbetet är flexibelt och kan genomföras när det passar dig.

Kurstid: 7 september – 13 november 2020.

Tjänstledigt: Vi lägger upp kursen för att du ska kunna delta parallellt med arbete eller andra studier. Har du en tillsvidareanställning har du även rätt att ta tjänstledigt på halvtid för att delta i kursen. Om du har frågor om detta så prata med din arbetsgivare eller ditt fackförbund.

Förkunskaper: Inga särskilda förkunskaper krävs – vi ser till varje deltagares förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Ansökan: Vi vill ha din ansökan senast den 23 augusti. Antagning sker dock löpande från och med juni, så vänta inte med din ansökan. Först till kvarn gäller!

Sök nu!

Kostnader: Kursen är kostnadsfri, men en avgift på 200 SEK/termin för kursmaterial, kopiering och försäkring tillkommer. Studierna kan finansieras med studiemedel från CSN. För mer information, se www.csn.se

Antagningsvillkor: Vi välkomnar kursdeltagare med olika bakgrund och erfarenheter. Du behöver inte ha några förkunskaper.

Kontaktperson: Jonathan Korsar, ring: 076-0729858 eller mejla: jonathan.korsar@farnebo.se

När: 7 september 2020 09:00 - 13 november 2020 17:00

Var: Färnebovägen 874 / Österfärnebo

Arrangör: Färnebo folkhögskola