Ensamkommandes upplevelser & Professionellas erfarenheter


Välkommen till Boksläpp: Ensamkommande upplevelser & professionellas erfarenheter: Integration, inkludering och jämställdhet, analogi redigerad av Mehrdad Darvishpour och Niclas Månsson, Liber 2019.

Presentation av Mehrdad Darvishpour. Ordförande: Per-Erik Nilsson/CEMFOR. Kommentator: Patricia Lorenzoni/CEMFOR.

Om boken: Den här antologin tar upp både framgångsfaktorer och hinder när det gäller de ensamkommandes livskvalitet, hälsa, välfärd, skolgång, arbetsmarknad och deras fortsatta inkludering och integration i samhället.

Antologin tar upp tre teman: - Ensamkommande ungas inträde på arbetsmarknaden samt deras hälsa. - Ensamkommandes egna upplevelser av mottagande, samhällelig etablering, integration och jämställdhetsutveckling. - Myndigheters och organisationers erfarenheter, utmaningar och möjligheter för ungdomarnas integration. På den här sidan kan man läsa mer om boken

Mer att läsa här https://cemfor.uu.se/kalendarium/evenemanget/?eventId=54316

Datum: 2 september, kl. 15.15–17.00 Plats: Engelska parken 22-1017, Hus 22. Engelska parken, Uppsala universitet

Välkomna! Centrum för Mångvetenskaplig Forskning om Rasism (CEMFOR)

(Obs! Vår förhoppning är att seminarierna sker på campus men vi är förberedda för eventuella webbinarier, beroende på situationen med ´corona`.och universitets riktlinjer).

När: 2 september 2020 15:15 - 2 september 2020 17:00

Var: Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism Thunbergsvägen 3B, / Uppsala

Arrangör: Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism