Massaktion Stockholm


Klimatkrisen och den ekologiska krisen är här, och för att undvika de mest katastrofala konsekvenserna behöver våra makthavare agera med full kraft. Men det gör de inte. Vi är inte i närheten av att klara Parisavtalet, och därmed inte heller i närheten av en säker framtid där mat på bordet, ett tryggt hem och en god hälsa är tillgängligt för alla. Det är uppenbart att vi inte kan begränsa klimatkrisen inom dagens politiska och ekonomiska system hur mycket vi än vill.

Därför samlas vi i Stockholm den 28-30 augusti och kräver systemförändring. Tillsammans kräver vi att våra makthavare säkrar en trygg framtid, för oss själva, våra barn och allt levande. För att det enda hoppet som finns kvar, kommer från människor som dig. Från människor som har insett situationens orimlighet och har bestämt sig för att agera. Aktionen kommer att bestå av flera snygga, coronasäkrade blockader, med flera olika risknivåer och olika budskap. Du deltar alltid efter dina egna förutsättningar.

Vi samarbetar med Nätverket Stoppa Preemraff, som består av flera klimat- och miljörörelser. Under massaktionen kommer vi att uppmärksamma frågan om Preems utbyggnad i Lysekil. Utbyggnaden måste till varje pris stoppas om vi ska ha en chans att uppnå Parisavtalet.

Kl. 20.00 den 27 augusti samlas vi på Gärdet i Stockholm för att träna inför aktionen och forma vängrupper att hålla ihop med.

Anmäl dig på https://actionnetwork.org/forms/massaktion-stockholm

Vi ses där!

🇬🇧 The Climate and Ecological Emergency is here, and to avoid the most disastrous consequences, our government must act right now with its full capacity. However, it doesn’t. Sweden is not even close to fulfilling it obligations under the Paris Agreement. And so neither is a safe future where food, shelter and good health are available for everyone. It’s obvious that we can’t limit the Climate and Ecological Emergency within the political and economic system of today.

This is why we will gather in Stockholm 28-30 August and demand system change. Together, we will demand that our decisionmakers secure a safe future, for us, our children, and everything that's alive. Because the only hope that’s left comes from people like you, who have realized the absurdity of the situation and have decided to act. The action will consist of several artistic, corona-safe blockades, with several different risk levels and messages. You participate within your own ability.

We collaborate with the network "Stoppa Preemraff", which consists of several climate - and environmental movements. During the mass action, we will highlight the issue of Preemraff's expansion in Lysekil. The expansion needs to be stopped, if we are going to have a chance at fulfilling our obligations under the Paris agreement.

We gather at 8 pm at Gärdet in Stockholm on Thursday August 27, for action training and affinity group formations.

Sign up for the event here: https://actionnetwork.org/forms/massaktion-stockholm (unfortunately this is in swedish, English version in progress)

See you there!

Love and rage

XR Sweden

När: 27 augusti 2020 20:00 - 30 augusti 2020 15:00

Var: / Stockholm

Arrangör: Extinction Rebellion Sverige och 9 andra