Det goda livet – för en hållbar framtid


1-årig folkhögskolekurs för dig som vill ställa om till ett hållbart liv

Funderar du på att ställa om ditt liv och flytta ut på landet? Kanske förverkliga en dröm om att göra något annat eller bara byta till ett mer hållbart liv för dig och planeten? Tänker du på allt praktiskt det skulle innebära och undrar hur man egentligen går till väga?

Du kanske också funderar på frågor som: Vad innebär omställning till en hållbar framtid, eko-nomiskt, socialt och miljömässigt? Vad handlar det om på samhällsnivå och på individnivå? Hur lever vi idag och vilka konsekvenser har det haft och kommer det att få? Är det önskvärt att fortsätta leva som vi gör? Vill jag fortsätta? Skulle jag klara av att ställa om på ett personligt plan, vilka är för- och nackdelarna?

Dessa och många andra frågor får du ställa dig på denna 1-åriga folkhögskolekurs. Samtidigt får du en chans att fundera över hur du vill leva ditt liv i framtiden tillsammans med andra som bär på liknande tankar. Du får teoretisk såväl som praktisk kunskap som underlag för ditt beslut om en eventuell omställning av ditt liv.

Vi ökar vår kunskap om de globala målen som FN ställt sig bakom i Agenda 2030.

Kursens mål Du ska efter kursen ha praktisk kunskap inom flera områden som behövs för att leva ett mer hållbart liv i landsbygdsmiljö. Du ska efter kursen ha kunskap om faktorer som påverkar en hållbar utveckling, globalt såväl som lokalt och på individnivå.

Kursinnehåll: Livspusslet, hur man kan kombinera löneanställning i urban miljö med ett hållbart liv på landsbygd Hållbar produktion av boende, energi, minikraftverk från sol, vind och vatten Självhushållning av tjänster och varor i ett lokalekonomiskt perspektiv. Klimatsmart mathållning, råvarors kli-matpåverkan, skapa ny vardagsmeny Småskalig odling och leva av naturens resurser, bär, svamp, medicinalväxter Egen djurhållning som höns, får, getter, egen biodling Köpa torp /gård på landet – vad inne-bär det? Jämföra lägre boendekostna-der med ofta högre resekostnader etc Grundläggande förståelse för skog och mark, skogsbruksplan och liknande. Glesbygdsstöd, EU-medel Renovering och återbruk, bygglov, lantmäteri, detaljplaner, regelverk för olika verksamheter, fibernätverk Entreprenörskap som sidoförsörjning Förutsättningar för turism, hur man gör för att sälja sina erbjudanden Kultur och natur i Dalsland, kontakter och nätverk Vi gör studiebesök lär och inspireras av olika verksamheter i Dalsland, småskaligt jordbruk/ djurhållning, kulturkollektiv, Bed & Breakfast, Bo på lantgård, Vandrarhem

Vi lägger stor vikt vid att möta människor som redan gjort omställningsresan och hittat vägar att leva hållbart, även ekonomiskt. Det finns mer än du kan ana i Dalsland och Dalsland är bara som ett exempel, kursen är inriktad på alternativa sätt att leva i hela Sverige.

I kursen kan du välja mellan olika fördjup-ningsområden, såsom: Småskalig odling och hållbar mat, Entreprenörskap som sidoför-sörjning, Renovering och återbruk.

Bo på skolan Dalslands Folkhögskola har 45 internatrum i mysig miljö. Alla rum har egen toalett och dusch. Det finns gott om gemensamma utrymmen. Vi har gym, bastu, biljardrum, bibliotek, möteslokaler, samlingssal med scen och en mindre musikstudio. Förutsättningarna finns inte bara i internatets fysiska resurser utan i den kreativitet som gror och växer bland våra deltagare som bor på internatet.

Boende Är ni redo för steget att flytta med familj? Internatet är nog bäst för ensamstående. Men hör av dig till oss för att diskutera andra möjligheter till boende.

Sista ansökningsdag 15 maj.

Intervjudag 10 maj, det kommer ytterligare en till intervjudag.

Antagningskriterier

Kursplan Det goda livet

Om du har frågor om kursen skicka ett mejl till biträdande rektor Charlotte Day eva.day@vgregion.se

Fakta om Kursen:

Heltidsstudier: Ett läsår från augusti – maj

Plats: Dalslands Folkhögskola, Färgelanda

Kursstart: 24 augusti 2020

Vem kan söka: Du ska ha allmän behörighet motsvarande svenskt gymnasium. Antagning sker efter intervju

Ekonomi: du kan söka studiemedel på gymnasial nivå.

Materialavgift: 1500 kr per termin

När: 24 augusti 2020 09:00 - 31 maj 2021 17:00

Var: Dalslands Folkhögskola, Färgelanda / Färgelanda

Arrangör: Dalslands Folkhögskola, Färgelanda