Women's march Nr 1 Gothenburg


Women's march kicks off in Gothenburg with the first of many marches all over Sweden. Götaplatsen 15 August 14.00 اللغة العربية ⬇️ ⬇️ På svenska

Program 14.00 Gathering and speeches at Götaplatsen 15.00 March 17.00 Ending with a note action at Stadshuset Gustav Adolfs torg

What is Women’s march for amnesty?

Women’s march for amnesty is a campaign using women’s voices to demand amnesty for everyone living without a permanent residency in Sweden. We are planning several manifestations in different cities in Sweden starting on the 15th of August on Gothenburg, 22nd and 29th in other cities and ending on the 5th of October in Stockholm. The concept is gatherings of migrant women and supporters, programs with speeches, marching through the city and raising our voices. There will be separate Facebook events for all the marches. The marches will primarily consist of women but we encourage men and children to participate. Every spokesperson and speaker in this campaign are women that are affected by the laws. Our hope is to inspire more women to organize and start more marches in other areas in Europe to really start pressuring the cause of migrants in Europe.

Who are we?

We are women and men from all over Sweden who wish to see a fundamental change in the migration policy where humane and just laws will secure the rights and safety for the people living in our country. We believe the asylum rights movement needs to take a step forward by uniting groups and erase borders of nationalities, ethnicities and statuses, putting the refugees, migrants and asylum seekers in the forefront, in order to create a unified and strong movement. We believe amnesty and a restart of the entire migration system is the only and right way to move forward.

The campaign is initiated and hosted by Better World Challenge - a nongovernmental organization working for amnesty, climate and equality. We see how the climate is in crisis and politicians who prioritize monetary benefits over sustainability. A refugee crisis that is as real and acute today as it was back in 2015, but disappeared from the agenda and has been silenced in media. We see borders that are closing and people continuing to die in refugee camps and crossing the Mediterranean sea. We also see an unequal society with normalized racism and sexism, where groups are discriminated and put against each other to benefit the agendas of those in power.

Starting a movement for a better world has grown out of the vision of changing society from the core, changing how we humans treat each other, our earth and how authorities treat people seeking protection and security in Europe. BWC believes in cohesion and change, bridging borders and uniting groups and causes for a better and stronger society for us all to live in.

Why are we doing this?

In many occasions, women’s voices are seldom heard and their experiences not shared but we draw inspirations from female activism all over the world that has changed societies. Like the women-led uprisings in Liberia, Sudan, India, Cuba, Argentina, Lebanon and many other places. We hope that by organizing women that are themselves affected by the migration laws, we can get a new perspective on this issue. And we believe it is a strategy for new and better attention for the cause.

The campaign highlights the thousands of women who fled here from countries where they lived without basic human rights, freedom, and under oppression, who were forced to take life-threatening escape routes with their children, who live year after year in our country in insecurity and are deprived of the dream of a secure future for themselves and their families. BWC believes that it is time for their voices to be heard, their stories and dreams to be put in the spotlight and continue the fight together.

How can you participate?

 1. If you are able to participate in your city or nearby, “attend” the Facebook event, invite and share in your network.

 2. If you want to organize a march in your city send us a private message and we will engage you in the planning.

 3. Record a video message with your story, why this is such an important issue from a women’s perspective, and inspire others to participate in the marches. It can be recorded in Swedish/English or your language of choice. Invite other women to do the same. Tag Better World Challenge and post with hashtags #womensmarchforamnesty #amnestiåtalla #betterworldchallenge

 4. Spread the word - share the events and page in your networks. Contact media, write debate articles, mobilize people in your surroundings. The only way to succeed is if we are many doing this together!

 5. On the days of the marches we encourage all women to wear something violet - the international color of womens movements, or hang a flag, scarf or sign on your balcony or out of your window to symbolize your participation.

 6. Donate to the fundraising to cover costs of the marches here: https://www.facebook.com/donate/284321696169302/

AMNESTY FOR ALL NOW!

SVENSKA

Women's march startar i Göteborg med den första av många marscher runt om i Sverige. Vi samlas på Götaplatsen 15e augusti kl 14.00

Program 14.00 Samling och tal på Götaplatsen 15.00 Marsch 17.00 Avslutning med att kärleksbomba stadshuset med lappar med flyktingars namn på Gusta Adolfs torg

Vad är Women’s march for amnesty?

Women’s march for amnesty är en kampanj som använder kvinnors röster för att kräva amnesti för alla som lever i Sverige utan permanent uppehållstillstånd. Vi planerar flera manifestationer i olika städer i Sverige med startar den 15 augusti i Göteborg, fortsätter 22/8 och 29/8 i andra städer och avslutar den 5e oktober i Stockholm. Konceptet består av sammankomster av migrantkvinnor och supportrar, program med tal, marsch genom städerna och att på alla sätt höja våra röster. Det kommer att publiceras separata Facebook event för alla marscherna. Marscherna kommer främst att bestå av kvinnor men vi uppmuntrar män och barn att delta. Varje talesperson och talare i denna kampanj är kvinnor som påverkas av migrationslagarna. Vi hoppas inspirera fler kvinnor att organisera sig och starta marscher i andra Europeiska länder för att verkligen lyfta frågan om migration i Europa.

Vilka är vi?

Vi är kvinnor och män från hela Sverige som vill se en grundläggande förändring av migrationspolitiken där humana och rättvisa lagar säkerställer rättigheter och säkerhet för människorna i vårt land. Vi anser att asylrättsrörelsen måste ta ett steg framåt genom att förena grupper och radera gränser för nationaliteter, etniciteter och status, sätta flyktingar, migranter och asylsökande i fronten för att skapa en enhetlig och stark rörelse. Vi tror att amnesti och en omstart av hela migrationssystemet är det enda och rätta sättet att gå framåt.

Kampanjen initierades och genomförs av Better World Challenge - en ideell organisation som arbetar för amnesti, klimat och jämlikhet. Vi ser hur klimatet är i kris och politiker som prioriterar ekonomiska fördelar framför hållbarhet. En flyktingkris som är lika verklig och akut idag som den var under 2015, men som försvunnit från agendan och har tystats i media. Vi ser gränser som stängs och människor fortsätter att dö i flyktingläger och på väg över Medelhavet. Vi ser också ett ojämlikt samhälle med normaliserad rasism och sexism, där grupper diskrimineras och ställs mot varandra för att gynna makthavarnas agendor.

Att starta en rörelse för en bättre värld har vuxit ur visionen om att förändra samhället från grunden, förändra hur vi människor behandlar varandra, vår jord och hur myndigheter behandlar människor som söker skydd och säkerhet i Europa. BWC tror på sammanhållning och förändring, att överbrygga gränser och förena grupper och på så sätt skapa ett bättre och starkare samhälle för oss alla att leva i.

Varför gör vi det här?

Kvinnors röster och berättelser får sällan ta plats och vi hämtar inspiration från kvinnlig aktivism som har förändrat samhällen över hela världen. Exempel finns i Liberia, Sudan, Indien, Kuba, Argentina, Libanon och på många andra platser. Vi hoppas att vi genom att organisera kvinnor som själva påverkas av migrationslagarna kan vi få ett nytt perspektiv på migrationsfrågan, och vi är övertygade att det är en bra strategi för att skapa ny och starkare uppmärksamhet.

Kampanjen belyser de tusentals kvinnor som flytt hit från länder där de levt utan grundläggande mänskliga rättigheter, frihet och under undertryck, som tvingats ta livsfarliga flyktvägar med sina barn, som lever år efter år i vårt land i osäkerhet och berövas drömmen om en säker framtid för sig själva och sina familjer. BWC tycker att det är dags att deras röster får höras, deras berättelser och drömmar lyftas fram och att vi fortsätter kampen tillsammans.

Hur kan du delta?

 1. Om du kan delta i din stad eller i närheten, "attend" på Facebook eventet, bjud in och dela i ditt nätverk.

 2. Om du vill organisera en marsch i din stad skicka oss ett privat meddelande så inkluderar vi dig i planeringen.

 3. Spela in ett videomeddelande med din berättelse, varför detta är en så viktig fråga ur kvinnors perspektiv och inspirera andra att delta i marscherna. Det kan spelas in på svenska/engelska eller på det språk du föredrar. Uppmuntra andra kvinnor att göra samma sak. Tagga Better World Challenge och posta med hashtags #womensmarchforamnesty #amnestiåtalla #betterworldchallenge

 4. Sprid ordet - dela eventen och sidan i dina nätverk. Kontakta media, skriv debattartiklar, mobilisera människor i din omgivning. Det enda sättet att lyckas är om vi är många som gör detta tillsammans!

 5. På marschdagarna uppmuntrar vi alla kvinnor att bära något lila - den internationella färgen för kvinnorörelser eller häng en flagga, sjal eller skylt på din balkong eller från ditt fönster för att symbolisera ditt deltagande.

 6. Donera till insamlingen för att täcka kostnaderna för marscherna här: https://www.facebook.com/donate/284321696169302/

AMNESTI ÅT ALLA NU!

ما هي مسيرة النساء من أجل العفو؟

مسيرة النساء من أجل العفو هي حملة تستخدم أصوات النساء للمطالبة بالعفو عن كل من يعيش في السويد. نحن نخطط للعديد من المظاهر في مدن مختلفة في السويد بدءًا من 15 أغسطس في جوتنبرج و 22 و 29 في مدن أخرى وتنتهي في 5 أكتوبر في ستوكهولم. والمفهوم هو تجمعات النساء المهاجرات والمؤيدين ، وبرامج الخطب ، والسير عبر المدينة ورفع أصواتنا. ستكون هناك فعاليات منفصلة على Facebook لجميع المسيرات. ستتكون المسيرات في المقام الأول من النساء ولكننا نشجع الرجال والأطفال على المشاركة. جميع المتحدثين والمتحدثين في هذه الحملة هم من النساء المتأثرات بالقوانين. أملنا هو إلهام المزيد من النساء لتنظيم وبدء المزيد من المسيرات في مناطق أخرى في أوروبا لبدء الضغط على قضية المهاجرين في أوروبا.

من نحن؟

نحن نساء ورجال من جميع أنحاء السويد ونرغب في رؤية تغيير جوهري في سياسة الهجرة حيث ستضمن القوانين الإنسانية والعادلة حقوق وسلامة الأشخاص الذين يعيشون في بلدنا. نحن نعتقد أن حركة حقوق اللجوء تحتاج إلى اتخاذ خطوة إلى الأمام من خلال توحيد المجموعات ومحو حدود القوميات والأعراق والأوضاع ، ووضع اللاجئين والمهاجرين وطالبي اللجوء في المقدمة ، من أجل خلق حركة موحدة وقوية. نحن نعتقد أن العفو وإعادة تشغيل نظام الهجرة بأكمله هو الطريقة الوحيدة الصحيحة للمضي قدما.

بدأت الحملة واستضافتها مؤسسة Better World Challenge - وهي منظمة غير حكومية تعمل من أجل العفو والمناخ والمساواة. نرى كيف يعيش المناخ في أزمة والسياسيين الذين يعطون الأولوية للفوائد النقدية على الاستدامة. أزمة لاجئين حقيقية وحادة اليوم كما كانت في عام 2015 ، ولكنها اختفت من جدول الأعمال وتم إسكاتها في وسائل الإعلام. نرى حدودا تغلق والناس يواصلون الموت في مخيمات اللاجئين وعبور البحر الأبيض المتوسط. نرى أيضًا مجتمعًا غير متساوٍ مع العنصرية والتمييز الجنسيين ، حيث يتم التمييز ضد الجماعات وضد بعضها البعض لصالح أجندات أولئك الذين في السلطة.

لقد نشأ إنشاء حركة من أجل عالم أفضل من رؤية تغيير المجتمع من القلب ، وتغيير كيفية معاملة البشر لبعضنا البعض ، وأرضنا ، وكيفية معاملة السلطات للأشخاص الذين يبحثون عن الحماية والأمن في أوروبا. تؤمن اتفاقية الأسلحة البيولوجية بالترابط والتغيير ، وتجاوز الحدود وتوحيد المجموعات ، وتسبب مجتمعًا أفضل وأقوى نعيش فيه جميعًا.

لماذا نفعل ذلك؟

في حالات عديدة ، نادراً ما تُسمع أصوات النساء ولا تشارك تجاربهن ، لكننا نستمد الإلهام من النشاط النسائي في جميع أنحاء العالم الذي غيّر المجتمعات. مثل الانتفاضات التي تقودها النساء في ليبيريا والسودان والهند وكوبا والأرجنتين ولبنان والعديد من الأماكن الأخرى. نأمل أنه من خلال تنظيم النساء المتأثرات بقوانين الهجرة ، يمكننا الحصول على منظور جديد حول هذه القضية. ونعتقد أنها استراتيجية من أجل اهتمام جديد وأفضل للقضية.

تسلط الحملة الضوء على آلاف النساء اللاتي هربن من بلدان تعيش فيها بدون حقوق الإنسان الأساسية ، والحرية ، وتحت القمع ، اللاتي أجبرن على السير مع أطفالهن اللاتي يعانين من سبل الهروب التي تهدد الحياة ، عامًا بعد عام في بلدنا في حالة من انعدام الأمن وهم محرومون من حلم مستقبل آمن لهم ولعائلاتهم. تعتقد BWC أن الوقت قد حان لسماع أصواتك ، وأن تكون قصصهم وأحلامهم في المركز وتستمر في القتال معًا.

كيف يمكنك المشاركة؟

 1. إذا كنت قادرًا على المشاركة في مدينتك أو بالقرب منك ، "احضر" حدث Facebook ، وادع وشارك في شبكتك.

 2. إذا كنت ترغب في تنظيم مسيرة في مدينتك ، فأرسل إلينا رسالة خاصة وسنشاركك في التخطيط.

 3. سجل رسالة فيديو مع قصتك ، ولماذا هذه قضية مهمة من منظور المرأة ، وألهم الآخرين للمشاركة في المسيرات. يمكن تسجيله باللغة السويدية / الإنجليزية أو اللغة التي تختارها. دعوة النساء الأخريات للقيام بنفس الشيء. ضع علامة لنا ونشر مع الهاشتاج #womensmarchforamnesty # amnestiåtalla #betterworldchallenge

 4. انشر الكلمة - شارك الأحداث والصفحة في شبكاتك. تواصل مع وسائل الإعلام ، وكتابة مقالات النقاش ، وحشد الناس في محيطك. الطريقة الوحيدة للنجاح هي إذا فعلنا الكثير معًا!

 5. في أيام المسيرات ، نشجع جميع النساء على ارتداء شيء بنفسجي - اللون الدولي للحركات النسائية ، أو تعليق علم أو وشاح أو لافتة على شرفتك أو خارج نافذتك لترمز إلى مشاركتك.

När: 15 augusti 2020 14:00 - 15 augusti 2020 18:00

Var: Götaplatsen / Göteborg

Arrangör: Better World Challenge