Hbtq-historia från vikingatid till nutid. Föreläsning med Emmie Särnstedt.


Föreläsning om hbtq-historia med Emmie Särnstedt, även känd som Genusexperten. Föreläsningen ges via Zoom och länk kommer publiceras här samt på vasteraspride.se/program-2020. Föreläsningen är ca 60 min, efter det finns utrymme att ställa frågor i ca 30 min.

Går det egentligen att tala om svensk hbtq-historia redan under vikingatiden? Ja och nej. Vi gör ett halsbrytande, hbtq-historiskt svep från dess att människor blir bofasta i Sverige till nutid - med fokus på queera erfarenheter. Vad vet vi om normbrytande sexualitet under vikingatiden? Hur hänger könsnormer och sexualitetsnormer samman genom historien? Vi gör några nedslag i fornlämningar och svensk lagstiftning som reglerar sex, kön och makt från ett par tusen år före vår tideräkning och landar i några av nutidens queera knäckfrågor.

När: 12 augusti 2020 19:00 - 12 augusti 2020 20:30

Var: / Digital

Arrangör: Västerås Pride och Genusexperten - Emmie Särnstedt