Sommarkurs: Fogelstad


Tillsammans levandegör vi arvet från den kvinnliga medborgarskolan på Fogelstad. Vi tillämpar under kursen aktivt skolans pedagogik, där handen, hjärnan och hjärtat står i centrum.

"Jag kom till Fogelstad som ett ingenting och cyklade därifrån som en människa". Så beskriver en deltagare sin upplevelse efter en kurs på den kvinnliga medborgarskolan på Fogelstad, som drev kursverksamhet för ett aktivt medborgarskap från 1925 -54. Vad hände? Hur kan det hända idag?

Läs mer om kursen: https://asa.fhsk.se/Utbildningar-Kurser/Sommarkurser/category/4937/Fogelstad-kvinnohistoria-samh%C3%A4llsengagemang-och-empowerment-20-24-juli

Läs om alla våra sommarkurser: https://asa.fhsk.se/Utbildningar-Kurser/Sommarkurser

När: 20 juli 2020 10:00 - 24 juli 2020 14:30

Var: Åsa folkhögskola / Sköldinge

Arrangör: Åsa folkhögskola