Torgmöte: Arbete åt Alla!


På lördagen 11/7 kommer Ung Vänster Malmö ha ett torgmöte på möllevångstorget med temat om arbetsfrågor. Arbetslöshet och otrygga anställningar har alltid varit en viktig fråga för arbetarrörelsen men under senaste månaderna har frågan intensifierats exponentiellt. På ena sidan har COVID-19 utbrottet hjälpt kapitalismen påbörja en ekonomisk kris och på andra sidan försöker regeringen trycka igenom nya LAS-försämringar. Detta är något som drabbar arbetarklassen först och främst, och i synnerhet unga arbetare som ofta har allmän visstid och jobbar på oorganiserade arbetsplatser. Pandemin har även gjort det tydligare hur viktig kampen för heltid och arbetstidsförkortning är inom omsorg. Mot detta lyfter Ung Vänster parollen arbete åt alla, full sysselsättning! Det är ett krav som överklassen aldrig kommer ge oss frivilligt utan något vi måste organisera oss för!

Ung Vänster kräver: *Arbete åt alla! Ung Vänster står bakom kravet om full sysselsättning. På den kapitalistiska arbetsmarknaden utgör arbetslösheten ett medel för överklassen för att kunna sänka våra löner, försämra våra arbetsvillkor och förlänga våra arbetsdagar. Om full sysselsättning råder tydliggörs det att konflikten står mellan arbetare och kapitalist, och inte mellan arbetare och arbetare. Om alla har ett arbete kan ingen tvingas till att ta ett arbete med sämre lön och sämre villkor än någon annan arbetare. Utan ett krav på och ett aktivt arbete för att uppnå full sysselsättning blir det svårt att som arbetarrörelse agera offensivt i vår kamp för förkortad arbetstid, högre löner och bättre arbetsvillkor. I dagens otrygga arbetsmarknad behövs en ny definition av full sysselsättning som utgår från rätten till heltid.

*Förkorta arbetstiden! Ung Vänster kräver en generell arbetstidsförkortning med bibehållen lön. Det är ingen naturlag som bestämt att vi ska lönearbeta åtta timmar per dag

*Avskaffa de otrygga anställningarna! Unga förtjänar en trygg vardag. Därför vill Ung Vänster avskaffa allmän visstidsanställning. Även tiden för provanställningar måste kortas. Idag kan en provanställning vara i sex månader. Ung Vänster kräver att maxtiden för provanställningar kortas till en månad.

När: 11 juli 2020 17:00 - 11 juli 2020 19:00

Var: Möllevångstorget / Malmö

Arrangör: Ung Vänster Malmö